Ieithoedd

Newyddion - news - nouvelles (mwy o straeon a'r Facebook Llên Natur hefyd)


I'CH DYDDIADUR
Wythnos Bioamrywiaeth 7-15 Mehefin 2014...MWY....
Cwrs Amgylchycheddol trwy'r Aeleg ar Ynys Sgitheanach (Sgei)...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
GWYDDONWYR CYMUNEDOL gyda Cofnod ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru...MWY.... neu os am swydd ddisgrifiad ...MWY.... a dyma'r ffurflen gais ...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Rhaglen INSIDE SCIENCE Y BBC (gwrandewch o 23 munud ymlaen) ...MWY.......yna, i weld sut gallwch gyfrannu i'r prosiect ewch i ...MWY....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY.... Llais y Dderwentydd (rhifyn Gwanwyn 2014)...MWY.... ADNODD NEWYDD gan y Llyfrgell Genedloedd o flynyddoedd y Rhyfel Gyntaf 1914-18...MWY.... Gwasanaeth Llyfrgell Genedlaeth chwilio papurau newydd ar-lein... TEITLAU NEWYDD...MWY.... Y Fursen (Cylchlythyr 71 Arolwg Gweision Neidr Gogledd Cymru)...MWY.... GMS Prydain - Adroddiad Blynyddol GWYFYNOD Y GERDDI a chrynodeb canlyniadau'r 10 mlynedd ers ei sefydlu...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 70 (cylchlythyr gweision neidr gogledd Cymru) CLIPAU FIDEO DIDDOROL O LARFÁU YN DEOR...MWY.... RAS ADAR Y GWARCHODFEYDD Diwrnod i'r teulu 18 Mai 2013...MWY.... Lluniau nas gwelwyd o'r blaen o'r Rhyfel Byd Cyntaf...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 69 (cylchlythyrgweision neidr gogledd Cymru) Erthygl nodwedd: Gweision neidr Gweriniaeth Malagasy...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 68 (cylchlythyr diweddaraf gweision neidr gogledd Cymru)...MWY.... CyLchgrawn Medi 2012 CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD YR ALBAN (SPNN) ...MWY.... Bwletin diweddaraf (65) GWEISION NEIDR GOGLEDD CYMRU...MWY.... Bwletin diweddaraf AMGYLCHEDD.COM...MWY.... Cylchlythyr GMS (Gwyfynod y Gerddi) Prydain...MWY.... YSGOLORIAETH GERAINT GEORGE...MWY.... HELPWCH NI I DDARGANFOD LLOCHESI GWENYN...MWY.... YSTLUMOD A THWRBEINAU GWYNT - Y DYSTIOLAETH...MWY.... Digwyddiadau 2012 Gwasanaeth Amgylcheddol COFNOD (+ BioGyfri2012)...MWY.... Gwaith ar hanes y tywydd ar y cyd â Llên Natur....MWY.....


Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau
Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (24/4) yn y flwyddyn 1982 yn: Carneddau - Eco'r Wyddfa Mai 1982 (Les Larsen)
...bu'n rhaid i mi fynd ar y Carneddau i glywed y Gog yn galw am y tro cyntaf y gwanwyn hwn. Ebrill 24 yr oeddwn yn cerded gyda chyfaill i mi...y gog yn galw y agos i gopa i Carnedd Dafydd; gwenoliaid yn hedfan uwchben Carnedd Llywelyn ; yno hefyd yr oedd tinwen y garreg [sic], Gwas y Gog, a Mwyalchen y Mynydd wedi cyrraedd ac yn barod i nythu er gwaethaf olion eira yn dangos nad oedd y gaeaf wedi clirio'n llwyr.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(22/4/2014) - Golan - Diwrnod dwl heddiw trio bwrw bora a wedyn pnawn dim ond digon i dyfu chwyn os hyny. Daeth niwl i mewn tua 3 y pnawn ac yn oeraidd o`r de. Adeiladu ffram oer fum i pnawn dim digon o le yn ty gwydyr. Helfa orau eleni o wyfynod yn y blwch bore yma. Gweler y rhestr yn yr Oriel gan Arfona.

Mae'r wefan yn cynnwys cronfeydd o wybodaeth ysgrifenedig, llafar a darluniadol am ein hamgylchedd a'n cefn gwlad ac am ein perthynas ni â nhw. Cewch gyfrannu i'r cronfeydd a chodi gwybodaeth ohonynt ac mae'r wefan hefyd yn adnodd eiriadurol o enwau a thermau.

Mwy am Llên Natur
Cylchgrawn papur Llen Natur, yn y siopau am £3.00 (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Os am fwy, cliciwch Graffiau


GWEINYDDU Hydred a lledred Y Llyfrgell Nifer y cofnodion heb eu derbyn eto
GWLAN
Syndicate content