Ieithoedd

Newyddion - news - nouvelles (mwy o straeon a'r Facebook Llên Natur hefyd)


I'CH DYDDIADUR
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
GWYDDONWYR CYMUNEDOL gyda Cofnod ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru...MWY.... neu os am swydd ddisgrifiad ...MWY.... a dyma'r ffurflen gais ...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Rhaglen INSIDE SCIENCE Y BBC (gwrandewch o 23 munud ymlaen) ...MWY.......yna, i weld sut gallwch gyfrannu i'r prosiect ewch i ...MWY....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY.... Llais y Dderwentydd (rhifyn Gwanwyn 2014)...MWY.... ADNODD NEWYDD gan y Llyfrgell Genedloedd o flynyddoedd y Rhyfel Gyntaf 1914-18...MWY.... Gwasanaeth Llyfrgell Genedlaeth chwilio papurau newydd ar-lein... TEITLAU NEWYDD...MWY.... Y Fursen (Cylchlythyr 71 Arolwg Gweision Neidr Gogledd Cymru)...MWY.... GMS Prydain - Adroddiad Blynyddol GWYFYNOD Y GERDDI a chrynodeb canlyniadau'r 10 mlynedd ers ei sefydlu...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 70 (cylchlythyr gweision neidr gogledd Cymru) CLIPAU FIDEO DIDDOROL O LARFÁU YN DEOR...MWY.... RAS ADAR Y GWARCHODFEYDD Diwrnod i'r teulu 18 Mai 2013...MWY.... Lluniau nas gwelwyd o'r blaen o'r Rhyfel Byd Cyntaf...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 69 (cylchlythyrgweision neidr gogledd Cymru) Erthygl nodwedd: Gweision neidr Gweriniaeth Malagasy...MWY.... "Y Fursen" rhifyn 68 (cylchlythyr diweddaraf gweision neidr gogledd Cymru)...MWY.... CyLchgrawn Medi 2012 CYMDEITHAS ENWAU LLEOEDD YR ALBAN (SPNN) ...MWY.... Bwletin diweddaraf (65) GWEISION NEIDR GOGLEDD CYMRU...MWY.... Bwletin diweddaraf AMGYLCHEDD.COM...MWY.... Cylchlythyr GMS (Gwyfynod y Gerddi) Prydain...MWY.... YSGOLORIAETH GERAINT GEORGE...MWY.... HELPWCH NI I DDARGANFOD LLOCHESI GWENYN...MWY.... YSTLUMOD A THWRBEINAU GWYNT - Y DYSTIOLAETH...MWY.... Digwyddiadau 2012 Gwasanaeth Amgylcheddol COFNOD (+ BioGyfri2012)...MWY.... Gwaith ar hanes y tywydd ar y cyd â Llên Natur....MWY.....


Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau
Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (16/4) yn y flwyddyn 1800 yn: Llangollen - A Year with the Ladies of Llangollen
Possibly I was the only person who perceived the Earth quake. It was early in the morning you mention [bydd rhaid ymchwilio'r ddogfen gwreiddiol i weld pa fore oedd hwnnw] - I awoke Miss Ponsonby to say - that if there ever was an Eruption of the Earth in Wales I experienced it at that moment. DAEARGRYN
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(16/4/2014) - Golan - Diwrnod eitha braf heddiw eto ond tipyn yn oerach na ddoe yn y gwynt deheuol. Dylodd am 3.30pm. Y nythiad cyntaf adar duon wedi gadael y nyth heddiw. Yceiliog ar iar yn dal i gario bwyd iddynt yma ac acw o gwmpas yr ardd yma. Llwyd y gwrych hefyd yn cario bwyd i`r nyth, y robin goch hefyd yn cario.

Mae'r wefan yn cynnwys cronfeydd o wybodaeth ysgrifenedig, llafar a darluniadol am ein hamgylchedd a'n cefn gwlad ac am ein perthynas ni â nhw. Cewch gyfrannu i'r cronfeydd a chodi gwybodaeth ohonynt ac mae'r wefan hefyd yn adnodd eiriadurol o enwau a thermau.

Mwy am Llên Natur
Cylchgrawn papur Llen Natur, yn y siopau am £3.00 (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Os am fwy, cliciwch Graffiau


GWEINYDDU Hydred a lledred Y Llyfrgell Nifer y cofnodion heb eu derbyn eto
GWLAN
Syndicate content