Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (3/7) yn y flwyddyn 1933 yn: cardiff - British Birds
Over my garden in Cardiff on the evening of July 3rd, 1933, after an exceptionally dry and hot day, a big flight of ants took place, the earliest date I have recorded. They immediately attracted a big collection of birds, mostly Swifts (Aftus a. apus)?some two hundred, I calculated? flying in a cone formation with the base and the largest number of birds nearest the ground, thinning to an apex which was very nearly out of sight to the naked eye. I fetched my field-glass (plus 8) and was then able to see that well above the highest Swifts, and quite invisible to the unaided sight, were five or six Black-headed Gulls which by their erratic movements were evidently also ant catching GCS Ingram Number 1 June 1944
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(3/7/1933) - cardiff - Over my garden in Cardiff on the evening of July 3rd, 1933, after an exceptionally dry and hot day, a big flight of ants took place, the earliest date I have recorded. They immediately attracted a big collection of birds, mostly Swifts (Aftus a. apus)?some two hundred, I calculated? flying in a cone formation with the base and the largest number of birds nearest the ground, thinning to an apex which was very nearly out of sight to the naked eye. I fetched my field-glass (plus 8) and was then able to see that well above the highest Swifts, and quite invisible to the unaided sight, were five or six Black-headed Gulls which by their erratic movements were evidently also ant catching GCS Ingram Number 1 June 1944

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Dehongli'r tirlun Gaelaidd yn yr Alban. Cwrs gyda Ruairidh MacIlleathain yn Kindroggan, Yr Alban:...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....