Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (21/9) yn y flwyddyn 1734 yn: Llanfechell - Dyddiadur William Bulkeley, Brynddu, Llanfechell, M?n (gyda chaniatad Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor)
21st. A Wet dirty Morning till raining from one in ye Morning more or less till 7. then a little respite, between 7 & 8 it thundered, & raind very hard, then fair till 11. when it rained again, & betwixt 12. & 1. it thundered & rained intollerably, as it did more or less till 3 in the Evening. this day I visited my Fir Plantation in ye Medow by the Parson`s field where I planted last March 96 Fir trees, 12 whereof were quite dead, 3 or 4 more sickly; the rest green and flourishing ? of the 13 planted ye same time in ye Church yard 7 were quite dead, a little fairer from 3 to 4. from that time to 7 or 8 it rained very hard at times with high [? sw] of Wind, a pretty good Fair to day at LLanerchymedd for Oxon, a great many bought, as to Old Cows, & heifers, little asking & less price, Sent 1s. to Holyhead to buy Lemons & biskett, Dorothy hired me a Dairy maid for ye Winter, her wages 22s. 6d. & a Chamber maid for 19s
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(18/9/2014) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 2/8. Tesog eto, braf a thawel. Sgrwff gwair y cae drws nesa wedi ei felio neithiwr.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Diwrnod Wiilliam Bulkeley 19-20 Medi, Brynddu, Llanfechell, Mon...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Rhaglen INSIDE SCIENCE Y BBC (gwrandewch o 23 munud ymlaen) ...MWY.......yna, i weld sut gallwch gyfrannu i'r prosiect ewch i ...MWY....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....