Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (3/3) yn y flwyddyn 1934 yn: Bryn Ddraenen, Cwm Eidda - Dyddiadur D.O. Jones, Ty Uchaf, Padog (1934>) (gyda chaniatad y teulu a phapur bro yr Odyn)
Mawrth 1af: Yr Ysgol. Darllen o'r Beibl, son am Ddewi Sant a Chymru. Dim Ysgol y pnawn. 3ydd: Sadwrn. Malu gwellt a chymysgu ffid i'r gwartheg a dal tyrchod.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(27/2/2015) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 4/8, yn cyddio pen y Foel. Sych. Ar ol diwrnod mwyn ddoe, yn oerach heddiw. Llanrug: lleithder 87%, ymbelydredd solar 132 (ond newidiodd rhwng dau ddarlleniad-munud i 72);

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....