Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (13/10) yn y flwyddyn 1832 yn: Llandeilo - Dyddiadur Thomas Jenkins, Llandeilo( The diary of Thomas Jenkins of Llandeilo Gol DCJenkins) JLlJ
Agreed with William Lewis as head servant at £6.6.o and ground to set 1 bushel of potatoes
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(30/9/2015) - Waunfawr - Are they really called silver-y moths? Nice name, suit them. All I can think is the wind at higher level is trending from the south, and bringing in these immigrants. I don`t think the surface winds are responsible, what we`ve had all week have been form an easterly point

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Dehongli'r tirlun Gaelaidd yn yr Alban. Cwrs gyda Ruairidh MacIlleathain yn Kindroggan, Yr Alban:...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....