Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (1/8) yn y flwyddyn 1961 yn: Pontllyfni - Caernarfon - Dyddiadur Eric Jones (Siop Cymraeg Caernarfon) Wenllys, Pontllyfni [diolch i Ifanwy Rhisiart]
Haul braf a chwmwl, cymylu at 7.30...Chwynu rhagor o'r mefus
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(28/7/2014) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 7/8. Glaw mwy nag echnos yn ystod y nos. Gweld cog yn hedfan ar draws yr ardd pnawn ddoe a rhyw swn aderyn arall yn dwrdio.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Diwrnod Wiilliam Bulkeley 19-20 Medi, Brynddu, Llanfechell, Mon...MWY....
Cwrs Amgylcheddol trwy'r Aeleg ar Ynys Sgitheanach (Sgei)...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Rhaglen INSIDE SCIENCE Y BBC (gwrandewch o 23 munud ymlaen) ...MWY.......yna, i weld sut gallwch gyfrannu i'r prosiect ewch i ...MWY....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....