Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (29/8) yn y flwyddyn 1843 yn: Glynllifon - Llyfr Memoranda John Thorman, Cipar Glynllifon (gyda chaniatad y teulu)
Clear'd for Dry Weather and a better harvest never was for Early & late but [Corsy] as it continue verry dry to the 29 Sepb. Excepting a thunder showers of Rain know & there Corn was well got
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(26/8/2014) - Golan - Diwrnod sych a haulog yma ond digon o gymylau tywyll iawn ar adegau yn dod trosodd o`r de/ddwyrain. Roedd yn eithaf mwll tua amser cinio ond cliriodd wedyn. Gwynt yn weddol gryf rhan fwyaf o`r dydd ond tawelu at gyda`r nos. Bydd y blwch gwyfynod yn mynd allan heno. Codi 90 cyntaf o nionod o`r ardd mewn cyflwr da un yn unig yn ddrwg.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Diwrnod Wiilliam Bulkeley 19-20 Medi, Brynddu, Llanfechell, Mon...MWY....
Cwrs Amgylcheddol trwy'r Aeleg ar Ynys Sgitheanach (Sgei)...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Rhaglen INSIDE SCIENCE Y BBC (gwrandewch o 23 munud ymlaen) ...MWY.......yna, i weld sut gallwch gyfrannu i'r prosiect ewch i ...MWY....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....