Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (21/12) yn y flwyddyn 1851 yn: Parsele,Treletert,Sir Benfro - Dyddiadur Edward Evans(JLlJ)
Gwnaith noswaith arw iawn,yr oedd yn stormus braidd ryw amser:-Yr oedd wedi tawelu erbyn boreu heddyw,ar awel yn wanaidd o'r Gogledd.-felly parhaodd trwy'r Dydd. Gwnaith law neithiwr yn eithriad i un dydd na nos eleni-yr oedd llyfogydd arswydus.-Cymylau Glaswynion-yn hwylio or Gogledd. Cymylau Rhawnog.yn symud or west-Cympodd ychydig yn yr "Hwyr"-ar awel o thua'r De. Tarth yn y cymylau hefyd.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(20/12/2014) - Golan - Diwrnod braf a sych heddiw gyda peth heulwen yn ystod y bore ar pnawn. Dechreuodd gymylu peth tua 3.30. Yr Adar yn bwydo`n drwm eto heddiw hyd yn oed y gnocell fraith fwyaf yn dod at y peli saim wrth y ffenest.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....