Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (27/4) yn y flwyddyn 1912 yn: Abergwyngregyn - cerdyn post
Lunchtime: We are sitting up by the falls - it looks lovely? I shall be very busy all the way back as I have seen several blossom trees and the girls think i shall have to climb them?" (neges ar gefn hen cerdyn post yn dangos llun Bontnewydd Aber; marc post Aber, dyddiedig 27/4/1912)
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(27/4/1912) - Abergwyngregyn - Lunchtime: We are sitting up by the falls - it looks lovely? I shall be very busy all the way back as I have seen several blossom trees and the girls think i shall have to climb them?" (neges ar gefn hen cerdyn post yn dangos llun Bontnewydd Aber; marc post Aber, dyddiedig 27/4/1912)

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....