Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (14/2) yn y flwyddyn 1901 yn: Bethesda, Carnarvonshire - Dyddiadur Richard Llywelyn Headley [Jan - Dec1901]
Cycled to Capel Curig with Mr. Wms office. Snow on the road from Ogwen Lake to C.C. Had luncheon at Cobden's Hotel. Returned by 5.30. Attended a meeting at Glanogwen Boys School, called to protest agst [against?]disparaging reference to Lord Penrhyn in an appeal to the public for funds towards the Relief Fund. Supporters of the "Appeal" however were there in over whelming numbeas aznd carried all before them. Very excitable meeting, but no actual distribution. Inputted by CS
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(10/2/2016) - Pontllyfni - Minteion o biod mor ym Mhontllyfni i gyd bron wedi colli eu coleri duon

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Yr Athro Emeritus Gareth Wyn Jones ar y testun NEWID HINSAWDD: Y STOROM BERFFAITH 4 Chwefror 2016, Canolfan Felinwnda, Dinas, Llanwnda, Caernarfon. £2 yr elw at yr Ysgol Feithrin

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....