Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (25/1) yn y flwyddyn 1634 yn: Dronwy, Ynys Môn - (Dyddiadur Robert Bulkely)
J kild a diniewed sicke of some disease, raynie (Dyddiadur Robert Bulkely)
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(24/1/2015) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 2/8. Bore braf clir tawel sych, a dim mor iasol oer a`r dyddiau diwethaf. Er y wybren clir y Foel yn ddiflanedig dan gwmwl tywyll. Llanrug: lleithder 87%, tymheredd 9.5C am 7yh i lawr i 2.8C am 5.30 yb, glas 1,028 yn codi`n gyflym.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....