Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (25/10) yn y flwyddyn 1906 yn: Dylife, Llanbrynmair - Dyddiadur Richard Llywelyn Hedley (Ficer Anglicanaidd)
Very fine day...Shurning [shurn, sharn = dung esp of cattle OED] in the morning 1.5lbsgathered some leaves & [firins]
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(24/10/2014) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 6/8, yn llyfu copa`r Foel. Bore tawel dwl ar y cyfan. Dim cofnod ddoe nac echdoe, felly y glaw yn gyfanswm tri bore.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

DARLITH GOFFA MERFYN WILLIAMS Rhai o Feirdd Gwlad Eryri: Dr Bleddyn Huws ym Mhlas Tan y Bwlch 16 Hydref 2014 (pwyslais cryf ar ro^l gymunedol y beirdd gwlad. Darlith ddadlenol a gwerth chweil)...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....