Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (27/8) yn y flwyddyn 2003 yn: gofod - www.historyorb.com/
2003 - Mars makes its closest approach to Earth in nearly 60,000 years, passing 34,646,418 miles (55,758,005 km) distant.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(16/8/2016) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 0/8. Bore hafaidd cynnes tawel a chlir, y Foel yn glir iawn eto. Degau o wylannod yn hela rhywbeth (morgrug hedegog mae`n siwr?) ddoe. Wenoliaid yn "eistedd yn rhes ar wifren y teligraff" ddoe yn Llanfaglan. Gill yn dweud ei bod hi wedi gweld glesyn y celyn bore ma yng ngwaelod yr ardd.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 yng nghwmni Llydawyr Landerne, efeilldref Caernarfon, ac yng ngofal Dr Gareth Griffiths a Dominig Kervegant

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....