Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (24/6) yn y flwyddyn 1878 yn: Bredwardine, swydd Henffordd - Dyddiadur Y Parch Francis Kilvert (Cyf 3: gol: W Plomer) CS
Midsummer Day. ...Weather fine and hot. ....
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(12/11/2017) - Ynys Môn - Fight to save rare turtle washed ashore on Anglesey 14 November 2016.... A rare tropical turtle remains in a serious condition and is "lucky to be alive" after being washed on to an Anglesey beach. The animal is either a Kemps ridley or an Olive ridley turtle - the former is a critically endangered species. It was discovered at Tan-y-Foel on Saturday [12 Tachwedd] close to Anglesey Sea Zoo and staff took it to a vet. The turtle, believed to be female, has been nicknamed Menai and is undergoing rehabilitation at the zoo. Menai is being rehydrated and gradually warmed, but zoo staff warned that while the turtle was responding well to treatment, she remained in a serious condition and may not survive.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....