Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (24/9) yn y flwyddyn 1858 yn: Llangollen - Isaac Foulkes yn Gwyndaf R. (2012), Taliesin o Eifion a'i Oes: Bardd y Gadair Ddu Gyntaf Y Lolfa
Bu'n bwrw glaw fel o grwc yn Llangollen yn ystod wythnos yr eisteddfod fawr [21-24 Medi], a chyfeiria'r Llyfrbryf [Isaac Foulkes (1836-1904)] yn benodol at hyn mewn adran arall o'i atgofion [RG]: 'Danfonodd natur hefyd ddau o'i chenhadon i fod yn "erwynebol" yn yr Eisteddfod hono, sef corned danbaid yn y ffurfafen, a gwlaw na welwyd ond anfynych ei gyffelyb hyd yn nod yn Llangollen, ar y ddaear. Pistylliai yr olaf trwy y to rhidyllog, fel na welid dim ond gwlawleni trwy yr holl babell, ac na chlywid dim am yspeidiau hirion ond tabyrddiad y curwlaw, rhu y llifeiriant yn yr afon, ac ebychiad ambell i linell oddiar y llwyfan, megys, "Wei, broliwch yr ymbrelos".'
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(14/3/2017) - Groes - Blodyn y gwynt, Coed Sied, Mawrth 14. Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....