Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (28/11) yn y flwyddyn 1927 yn: norfolk - BBMar1928
WAXWING (Bombycilla garrulus). A few Waxwings put in an appearance in the last two months of the year. One was picked up under the telegraph wires on Blakeney Point on November 28th. Two were seen in Yarmouth by Mr. E. Ellis on December 9th, and two were obtained at Poringland on December 20th
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(25/11/2014) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 2/8. Y Foel ynglir a digwmwl a chymylau yn uchel uwch ei phen. Bore heulog oeraidd braf. Llun o greyr porffor wedi cyrraedd yr Oriel o ardal Bryngwran, dyddiedig Tachwedd 22 2014.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....