Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (4/5) yn y flwyddyn 1878 yn: Faenol Isaf, Tywyn - Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos
Sad diwrnod sych y bore a thrwy y dydd diwedd Rowlio a hau hada bach
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(26/4/2016) - Gwalchmai, Mon - Brrrr trwy`r dydd - y gwynt yn ddeifiol o oer. Rhad ar y gwenoliaid druan sy`n brysur fflio mewn ac allan o`r cwt. Cennin pedr wedi parhau yn hir oherwydd yr oerni. Dod adra ar hyd lon Penmynydd - clystyrau o friallu melyn hyd ochr y ffordd ag eira ar bennau`r Carneddi.Haul yn tywynnu ond y gwynt yn fy nghadw yn y ty gyda`r nos `ma.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Yr Athro Emeritus Gareth Wyn Jones ar y testun NEWID HINSAWDD: Y STOROM BERFFAITH 4 Chwefror 2016, Canolfan Felinwnda, Dinas, Llanwnda, Caernarfon. £2 yr elw at yr Ysgol Feithrin

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....