Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (1/9) yn y flwyddyn 1922 yn: Bwlchtocyn - Dyddiadur (copi teip) John Owen Jones, Crowrach, Bwlchtocyn (Diolch i deulu RG Williams)
1. Gorffen torri ceirch heddiw. Mary Llain Henryd yma pnawn yn torri riwbob. Cawodydd at y nos. ^
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(3/8/2015) - Rhostryfan - Hel rhyw fymryn oflodau pys per gan fod y gwynt yn hyrddio yn gryf.Cosmos yn nogio o ran blodeuo - heb ddechrau byth, angen iddi fod yn gynhesach mae`n rhaid. Pys a ffa ffregig yn gwneud yn dda. Seremoni`r Orsedd yn eisteddfod Meifod wedi gorfod symud i mewn i`r babell len oherwydd y glaw bore ma.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Dehongli'r tirlun Gaelaidd yn yr Alban. Cwrs gyda Ruairidh MacIlleathain yn Kindroggan, Yr Alban:...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....