Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (30/11) yn y flwyddyn 1822 yn: Enlli - gwefan rhiw
Thomas Williams aged 49 and daughter Sydney perished [ger cafn Enlli](gwefan Rhiw)
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(30/11/1822) - Enlli - Thomas Williams aged 49 and daughter Sydney perished [ger cafn Enlli](gwefan Rhiw)

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Dehongli'r tirlun Gaelaidd yn yr Alban. Cwrs gyda Ruairidh MacIlleathain yn Kindroggan, Yr Alban:...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....