Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (17/12) yn y flwyddyn 2010 yn: Gwelfor, Waunfawr - gorsaf dywydd DB
EIRA YN OL! Trwch 3" bore ma. Y newyddion yn dweud bod y sefyllfa yn debyg rhwn Mon a Mynwy. Gogledd a gorllewin Iwerddon waethaf yno. Cymylau ben bore 8/8. Tymheredd ben bore -1.5. Y mesurydd glaw wedi ei orchuddio gan eira. Iar a cheiliog coch y berllan yn yr ardd dros y ffordd ddoe. Eira mor bell i'r de a Carcasson, de Ffrainc ar y newyddion ddoe.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(16/4/2916) - Waunfawr - Blodyn llefrith yn blodeuo wrth ffens Pendwr Oer - un yn unig

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....