Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (17/10) yn y flwyddyn 1925 yn: Llansilyn, Sir Dinbych - Dyddiadur Hugh Jones Cwm Canol. Llansilyn, Sir Dinbych. 1900 - 1967. [Mewnbwn gan Tom Jones]
Cael un cwpl o wningod yn cae bach a chodi maglau. Mynd i Moelfre i bostio cael 1 gal paraffin a vinegar 1/10. Fetlo llidiart wern gwneud crach i llo bach. ffetlo cwt mochyn. Fencio rownd tatws.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(14/3/2017) - Groes - Blodyn y gwynt, Coed Sied, Mawrth 14. Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....