Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (27/5) yn y flwyddyn 1835 yn: Caerfyrddin - Dyddiadur Thomas Jenkins, Llandeilo (The diary of Thomas Jenkins Gol DC Jenkins)JLlJ
Went to Lammas Street to see ceremony of laying the foundation stone of the new church. Dreadful thunderstorm at time of laying the stone, the Old Hundred being sung.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(25/5/2016) - Caernarfon - Waunfawr - Coeden gelyn yn llawn ac yn drwm o flodau heddiwv, lon Croeswaun, a a phlu cywion gwyddau`r helyg ar y gwynt a dan y traed. Sanicle yn anterth ei flodau Bodwyn hefyd

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Yr Athro Emeritus Gareth Wyn Jones ar y testun NEWID HINSAWDD: Y STOROM BERFFAITH 4 Chwefror 2016, Canolfan Felinwnda, Dinas, Llanwnda, Caernarfon. £2 yr elw at yr Ysgol Feithrin

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....