Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (18/4) yn y flwyddyn 1888 yn: Llangollen - O’r North Wales Chronicle , April 21.1888 [Sadwrn] [trwy law Steffan ab Owain]
EARTHQUAKE IN NORTH WALBS. [DAEARGRYN] Aboub eight o`clock on Wednesday evening week [18 Ebrill 1888] severe shooka. of earthquake werc fult in severaī parts of North Wales. At the Baptist Chapel, Llangollen, service was proceeding, when the shock was distinctly felt and the walls and ground were seen to shako. Shocks were also felt at many of the residences in tho vallev, where the crockery and window8 quivered in their places. A farmer residing at the Graig said that his farmstead shook so severely that he expcctcd it to fall. Reports from Corwen, Cerrig-y-Drudion, and Vroncysyllte, near Llangollen, state that tbe shocks of earthqnake on Wednesday night wcrc severely felt,furniture baving been movod in the dwelling-houses and crockery shaken from tbo shelvos, oreating considerable alarm. The vibrations lastedseveral seconds. A correapoudeut at LJanollen states that a clear shock of eartbqnake was felt there on Wednosday night by three persons in the same room, and that ho has felt many similar shooks in Sonth America.....
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/4/2015) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 5/8, uchel, y Foel yn glir. Diwrnod heulog trwy`r dydd ddoe ond ddim yn boeth. Cacwn yn chwilio yn y sied goed am le i nythu.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR
DARLITH GOFFA DAFYDD DAFIS: "Cymru: o Ben y Mynydd i’r Môr" gyda Iolo Williams, Coleg Llanymddyfri 16 Ebrill 2015...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....