Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (26/7) yn y flwyddyn 1802 yn: Cymbria - Rchard Maybey, Guardian 16 02 2013
…. The poet Samuel Coleridge, one of the greatest writers on what in his day were called "Meteors", would have relished the bizarre vision of a dissolving tree. On 26 July 1802, when a day of topsy-turvy Cumbrian weather had left the sky dotted with flotillas of motionless clouds, looking, he thought, "like the surface of the moon seen thro' a telescope", he'd had a brainwave. Why didn't he write a set of posters - "Playbills" he called them - "announcing each day the performance by his supreme Majesty's Servants, the Clouds, Waters, Sun, Moon, Stars"? He never got round to it, but I reckon his scheme might go down well today. The playbills would be rather eye¬catching, stuck on parish noticeboards alongside the programmes of the local dramatic society. "Melting tree on the common!" "Lightning scar on church door!" "Five-foot icicles hanging round the council offices - keep a safe distance”….
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(14/3/2017) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 8/8, i waelod y Foel. Helyg yn ei flodau yn wyrdd tua Hemel Hempstead ddoe a drain duon yn blodeuo. Yn drawiadol eleni ydi`r blodau ceirios yn helaeth ac yn rhagflaenu`r drain duon ac yn peri dryswch rhwng y ddau - yn fwy nag arfer? (y data rhifol glaw a thymeredd yn 4 diwrnod)

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....