Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (27/8) yn y flwyddyn 1690 yn: Caerfyrddin - http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/earthquakes/historical/historical_listing.htm
27 August 1690 Carmarthen: Besides Carmarthen, this earthquake was also felt in Nantwich (Cheshire) and Bideford (Devon). DAEARGRYN Sources: BGS material.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(16/8/2016) - Califfornia - Wildfires rages through the Cajon Pass in southern California, forcing tens of thousands of people to evacuate their homes. The Blue Cut fire flared 60 miles east of LA on Tuesday and swiftly scorched 9,000 acres. California governor Jerry Brown declared a state of emergency in San Bernardino county on Tuesday [16 Awst 2016].

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 yng nghwmni Llydawyr Landerne, efeilldref Caernarfon, ac yng ngofal Dr Gareth Griffiths a Dominig Kervegant

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....