Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (29/3) yn y flwyddyn 1989 yn: Gwelfor, Waunfawr - gorsaf dywydd
Gwenoliaid yn cyrchu dros Bwlch yr Oerddrws, Dinas Mawddwy ar y ffordd yn ôl o Ddyfnaint i Gwelfor [wennoliaid cynta'r flwyddyn i mi weld]..cyrch piod Sedgemoor 11 o'r gloch 4 pioden yn hedfan efo'u gilydd
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(27/3/2015) - Golan - Bore digon oeraidd yma ond yn sych. Roedd yr haul yn trio dod allan pob hyna hyn rhwng cymylau ac ambell ddarn o awyr las mwy na digon I wneud trowsus llongwr. Daliodd yn sych trwy`r dydd wel hyd 4.30 pan ddaeth yn gymylog iawn unwaith eto ond llawer cynhesach erbyn hyn. Dim gwynt chwaith diwedd pnawn.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR
DARLITH GOFFA DAFYDD DAFIS: "Cymru: o Ben y Mynydd i’r Môr" gyda Iolo Williams, Coleg Llanymddyfri 16 Ebrill 2015...MWY....
Calendr digwyddiadau COFNOD...MWY....
O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....
CYFLE AM SWYDD NEU WAITH
SWYDDOG TYFU Cyndeithas Eryri...MWY....
Mân gontracts i ddadansoddi agweddau ar y Tywyddiadur - holwch trwy "Cysylltu"
GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....