Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (22/3) yn y flwyddyn 1877 yn: Faenol Isaf, Tywyn - Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos
Iau diwrnod oer cawodog Rowland yn cario tri llwyth o rafal I Rees Daniel
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(14/3/2017) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 8/8, i waelod y Foel. Helyg yn ei flodau yn wyrdd tua Hemel Hempstead ddoe a drain duon yn blodeuo. Yn drawiadol eleni ydi`r blodau ceirios yn helaeth ac yn rhagflaenu`r drain duon ac yn peri dryswch rhwng y ddau - yn fwy nag arfer? (y data rhifol glaw a thymeredd yn 4 diwrnod)

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....