Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (25/7) yn y flwyddyn 1877 yn: Faenol Isaf, Tywyn - Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos
Mer diwrnod ffeind y bore tori Brwyn a gwneud pen y ddas efo brwn
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(22/7/2016) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 6/8. Hanner uchaf y Foel dan gwmwl. Sych ac awelog.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

Yr Athro Emeritus Gareth Wyn Jones ar y testun NEWID HINSAWDD: Y STOROM BERFFAITH 4 Chwefror 2016, Canolfan Felinwnda, Dinas, Llanwnda, Caernarfon. £2 yr elw at yr Ysgol Feithrin

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....