Y Bwletin

Y rhifyn diweddaraf o'r Bwletinau

Mae Cylchgrawn papur Llen Natur bellach wedi ei ymgorffori yn Y Naturiaethwr. Ar gael y siopau (am ddim trwy'r post i aelodau Cymdeithas Edward Llwyd)..MWY...

Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (21/9) yn y flwyddyn 1864 yn: Llandeilo - Dyddiadur Thomas Jenkins,Llandeilo(The Diary of Thomas Jenkins, Llandeilo Gol DCJenkins) CS
... in car to `Edwinsford Arms` at 11.30. left at 12 night on foot, had 1 hour of the heaviest rain I ever remember, from Glan-yr-afon- ddu to the `Hope`. [cont next entry]
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - RHOSTRYFAN - Diwrnod hynod o braf, tywydd garddio. Planu slotsh a ffa. yr ardd yn lliwgar - cennin pedr, briallu , hellebore a chynfas biws. llygaid Ebrill yn agored ym mon y clawdd. y llyffant yn crawcian yn y pwll trwy`r dydd. Tylluan yn galw yn ystod y dydd (wedi bod wrthi ers sawl diwrnod) Cwmwl trwchus tywyll yn cyrraedd o`r gorllewin fel roedd yn nosi.

Newyddion

I'CH DYDDIADUR

HELFA FFWNG Parc Dudley, Waunfawr 17 Medi 2016 YN ANFFODUS BU'N RHAID GOHIRIO HELFA FFWNG 2016 (Y LLYDAWYR EISIAU GWNEUD PETHAU ERAILL!!)

O'R WASG
Adroddiad mudiad CADWRAETH GLOYNNOD BYW 2013...MWY....

CYFLE AM SWYDD NEU WAITH

GWYBODAETH HANDI
Marwolaeth y COED YNN - yr arwyddion...MWY....
Adnabod y CHWILOD OLEW (canllaw Buglife)...MWY....
Pwy ddylwn ei hysbysu os gwelaf DDOLFFIN NEU FORLO AR Y TRAETH?...MWY....
GMSCymru - prosiect tymor hir i fesur llanw a thrai GWYFYNOD EIN GERDDI...MWY....
GYDA'CH HELP CHI....
Lle welsoch chi BRY' TÂN?...MWY....
BWLETINAU ERAILL
Bwletin Gorffennaf GWESION NEIDR Gogledd Cymru ...MWY....