Ymchwil Tywydd

Corwynt Gonzalo 21 Hydref 2014
Crynodeb meteorolegol gan ddefnyddio data Ysgol Gynradd Llanrug

Sychder fel ffactor yn sbarduno'r Chwyldro Ffrengig Maria Waldinger (London School of Economics

Trychineb Lynmouth, Dyfnaint Awst 1952
Crynodeb meteorolegol gan y Swyddfa Dywydd

Llifogydd Llandudno 10 Mehefin 1993
Poster lloffion a hanesion gan Tom Parry a John Lawson Reay (Gareth Pritchard)

Crynodeb Tywydd gaeaf 2013-14 ym Mhenisarwaun, Arfon gan Les Larsen

"Storm Enfawr 1859"
Tom Parry sy’n adrodd effaith y storm ar dref Llandudno

Dyddiadur 1846 John James, Sir Benfro
Cyfieithiad o waith Chris Simpkins gan Sian Evans

"Trafodion Gweithdy Newid Hinsawdd Ebrill 2013, Gregynog"
Cynhaliwyd gweithdy ar y cyd rhwng Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru a Phrosiect Llên Natur Cymdeithas Edward Llwyd. Dyma'r trafodion (fersiwn Gymraeg ar ei ffordd)

"Y Sychder Gwlypaf Erioed"
Crynodeb o ddarlith yr Athro Geraint Vaughan am flwyddyn o dywydd eithriadol 2012

Trychineb Taranfollt y Feidiog Isa, Trawsfynydd, 1882
ysgrif gan Keith O'Brien (Cyhoeddwyd hi gynt yn 2007 yn Rhamant Bro, cylchgrawn blynyddol Cymdeithas Hanes Blaenau Ffestiniog

Eira mawr Chwefror 1929 yn y Waunfawr
Rhan o bennod yn Canrif y Chwarelwr gan Emyr Jones (Gwasg Gee 1963)

Tywydd 1954 gan DO Jones, Padog
Crynodeb o flwyddyn trychinebus amaethyddol gan DO Jones, Ty Uchaf, Padog (gyda diolch i'r teulu)

LLIFOGYDD TACHWEDD 2012
Gohebiaeth ebost "cwestiwn ac ateb" gyda meteorolegydd Llên Natur Huw Holland Jones fel yr oedd y llifogydd yn digwydd yn Llanelwy a Rhuthun, ac yn cael eu hadrodd amdanynt ar y newyddion

Gaeaf (os gaeaf hefyd)
Crynodeb o’r cyfnod 1 Rhagfyr 2011 – 29 Chwefror 2012 ym Mhenisarwaun, Arfon 500 troedfedd uwchlaw wyneb y môr gan Les Larsen

Sychder y flwyddyn 1887-88 gan Cerys Jones
Ymddangoswyd gyntaf yn Y Naturiaethwr Hydref 2011, mae'n grynodeb byr o waith ymchwil y fyfyrwraig ôl-radd Cerys Jones

Erthygl o Nature in Wales 1977 ar hynodrwydd haf poeth 1976 i bryfed
Codwyd gyda chaniatad Cymdeithas Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru (11 Ion 2012), a chynhwysir yma o dan TYWYDD oherwydd prif fwrdwn y cynnwys, yn hytrach nag o dan ANIFEILIAID. Cydnebir hefyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru lle'r archifwyd, trwy gytundeb gyda'r cyhoeddwyr, holl gynnwys y cylchgrawn hwn

Nodiadau Mrs Roberts, Cyplau, Abergeirw am aeaf caled ddechrau 1947
Trwy garedigrwydd a chaniatad ei mab aelwyn Gomer Roberts (Trawsgrifiwyd gan Tom Jones)

Cyfri cost storm fawr gaeaf 1947
Un o ysgrifau wedi ei godi gyda chaniatad o 'Gemau o'r Cymro' yn dathlu 50 mlynedd o fodolaeth y papur y Cymro 1932-1957. (Trawsgrifiwyd gan Tom Jones)

Difrod mawr storm derfysg 1935
Un o ysgrifau yng nghyfrol Janet D Roberts (1985): O Ben Ll?n i Lle bu Lleu (cyh. Cyngor Gwlad Gwynedd) am dystilolaeth leol o ddifrod a dioddefaint yn ystod ac ar ôl storm derfysg 1935

Stormydd 21-22 Gorffennaf 1907
Ymchwil gan DB a Huw Holland Jones i gyfuniad anarferol o dywydd yng Ngorffennaf 1907 dros Gymru a Phrydain.

Tywydd mawr yng ngwaith Iolo Goch
Ymchwil gan yr Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, i arwyddion tywydd penodol yng ngwaith y bardd 14G Iolo Goch. Ffynhonnell yr erthygl yw Llên Cymru 33 (2010). (Trwy ganiatad yr awdur).

Eira cyntaf ac olaf Eryri ers 1942
Poster yw hwn yn dangos crynodeb o ddata a gasglodd Les Larsen o'i gartref ym Mhenisarwaun, Caernarfon pob blwyddyn (gydag ychydig fylchau) tan 2010 o'r dyddiadau a welodd yr eira cyntaf ar fynyddoedd Eryri. Mae'r poster hefyd yn dangos detholiad o bedwar o ddigwyddiadau eraill or ddyddiadur Llen Natur ac esboniadau (anorffenedig) ohonynt. (Trwy ganiatad yr awdur).

Adroddiad 2009 adran ECN Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Adroddiad yn amlinellu'r y sefyllfa ynglyn a Newid Hinsawdd yng Nghymru hyd 2009 (Trwy ganiatad CCGC).