Ymchwil Planhigion

Y Llysieulyfr Teuluaidd
Rhan o lysieulyfr o darddiad anhysbys a drawsgrifiwyd gan Gwyn Edwards, gynt o Benygroes, Arfon

Planhigion gogledd Cyprus a welwyd Chwefror 2014
.Sylwadau criw o fotanegwyr (a diolch i Alison Stanford)

CAPIAU CWYR CYMRU a'u pwysigrwydd rhyngwladol
.Gwaith Dr Gareth Griffiths (Prifysgol Aberystwyth ac eraill

Hanes y fefysen ardd
....... o'r America Fawr i Plougastel (tre'r mefys) yn Llydaw, gan Kristian Huegen

RHEDYN, MWSOGLAU a LLYSIAU'R AFU'r AFON CLYWEDOG GER DOLGELLAU
Cofnodion Peter Benoit rhwng yr 1960 a'r 1990au. Oherwydd dymuniadau'r awdur (PMB) i beidio a chyhoeddi hwn ar y we, penderfynnwyd y dylid gwneud cais i Brosiect Llên Natur i'w weld. Gwnewch eich cais trwy "Cysylltwch" ar y wefan hon.

RHESTR PLANHIGION A CHREGYN MÔR MEIRION
Rhestr o Blanhigion a chregyn môr wedi ei chopio o gyfrol "Visitors Guide To Llanbedr And District" a gyhoeddwyd tua 1920 o ffynhonnell arall "Plants of Merioneth" a baratowyd nifer o flynyddoedd yn gynharach gan y Parch. T. Salwey B.D. Rheithor Croesoswallt

Llysieulyfr Martha Jones
Ysgrif gan Dr. Edward J. Davies, Cerrig y Drudion am y trysor o feddyginiaethau llysieuol o law boneddiges o Flaenau Ffestiniog Martha Jones (ganwyd 1855) fel a gyhoeddwyd yn Rhamant Bro, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog, Rhifyn 31, gyda diolch i'r golygyddion ac Archifdy Meirionnydd

A CONTRIBUTION TO THE FLORA OF MEIRIONNYDD
Clasur bychan Peter Benoit a Mary Richards a gyhoeddwyd yn 1963 gan Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru, Hwlffordd (unig gyhoeddiad botanegol awdurdodol cynhwysfawr o blanhigion Sir Feirionnydd hyd yma, 2012) Oherwydd dymuniadau'r prif awdur (PMB) i beidio a chyhoeddi hwn ar y we, penderfynnwyd y dylid gwneud cais i Brosiect Llên Natur i'w weld. Gwnewch eich cais trwy "Cysylltwch" ar y wefan hon.

Meddygyniaethau Myddfai - y gweddill...
Resetiau Meddygon Myddfai a gafodd eu hepgor o gyfieithiad Pughe 1861 oherwydd natur rhywiol eu cynnwys. (Gyda diolch i David ac Ann Thorn am ddod a'r resetiau hyn i sylw Llên Natur)

Llangwm, Saffrwm a Serch
Pennod 5 o "Y Ffynnon Arian: Cymdogaeth, Diwylliant a Chapel yn Llangwm, Uwchaled: Cyfrol 1" gan Robin Gwyndaf

Y Filfyw: Luzula campestris
Ysgrif Robin Gwyndaf i'r Gwyddonydd 21, Hydref 1983, 59-60

Planhigion a chysylltiadau crefyddol
Ymchwil Howard Huws i enwau Cymraeg ar blanhigion sydd â chyslltiad crefyddol


Cofnodion botanegol Llanfaglan

Gwaith June Mathews yw hwn, cyn athrawes celf yn Ysgol Brynrefail, a oedd yn byw yn Llanfaglan o 1965 a 1984.


Enwau lleoedd yn cyfeirio at GOEDWIGOEDD, RHOSTIROEDD A GWRCHOEDD ardal Ille et Vilaine gan Samuel Perichon

Cyfieithiad o'r Ffrangeg: Mae unrhyw ddadansoddiad o dirwedd yn cynnwys strategaeth fwy neu lai wedi ei ysbrydoli gan enwau trigfannau.
Mae enwau lleoedd yn gofnod o deithi meddwl penodol pobl ardal, ac yn gyd-destun diwylliannol a chymdeithasol arbennig. Maent yn dangos sut yr oedd cymunedau yn gweld eu perthynas â'r dirwedd leol a'r modd yr oedd y dirwedd honno yn cael ei dyfrhau, ei lleoli yn eu meddwl a'i chyrchu yn ffisegol. Pwrpas yr ysgrif hon yw cyflwyno rhestr o ffeitotoponymau (enwau lleoedd wedi eu seilio ar blanhigion) ar fapiau l’Ille-et-Vilaine yr Institut Géographique National ac astudio eu dosraniad gofodol (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest. Publiées conjointement par les sept universités du Grand Ouest, elles rendent compte du dynamisme de la recherche historique dans les universités d’Angers, de Brest, de Lorient, du Mans, de Nantes, de Rennes-II et Tours. GYDA CHANIATAD).