Graffiau Tywydd cyn 1950Roedd 1911 yn nodedig am ei haf poeth. Dyma bump gwahanol fesuriad o dymheredd gan Arthur Lockwood ym Mhen y Gwruyd y flwyddyn honno.


Meteorolegydd amatur oedd Arthur Lockwood a oedd yn berchen ar westy Pen y Gwryd yn Eryri


Cyhoeddodd James Nicol, mewn llyfryn dyddiedig 1885, ystadegau yn brolio rhinweddau hinsoddol yr egin-feca twristaidd ar y pryd sef Llandudno o'i gymharu â data swyddogol diweddar o Fae Colwyn (dim data diweddar o Landudno?). Dyma graff yn dangos un o'i gyfresi data rhwng 1861 ac 1884 wedi ei newid o Fahrenheit i Celsiws. "Notice the warmer winters we are having now, reflected in the higher averages for Nov to Jan" (Huw Holland Jones)


Cyhoeddodd James Nicol, mewn llyfryn dyddiedig 1885, ystadegau yn brolio rhinweddau hinsoddol yr egin-feca twristaidd ar y pryd sef Llandudno. Dyma graff yn dangos un o'i gyfresi data rhwng 1861 ac 1884 wedi ei newid o fodfeddi i filimedrau o'i gymharu â data swyddogol diweddar o Fae Colwyn (dim data diweddar o Landudno?). "Notice how July has become much drier in the late 20th century. July was notably a wet month in the 19th century, indeed it was the wettest month of the year in many parts of England. ( However the last 3 Julys 2007, 08 & 09 may have spoilt July's new found reputation as a fine summer month!)" (Huw Holland Jones)