Graffiau Anifeiliaid

Newidiadau yn Nyddiad Cyfartalog Dodwy’r Wy Cyntaf y Gwbeydog Brith ar dri safle: Llysdinam (llinell ddu soled), Abergwyngregyn (llinell lwyd soled) a Maentwrog (llinell ddu toredig)
Changes in mean First Egg Date of Pied Flycatchers at the three sites: Llysdinam solid black line, Aber solid grey line, Maentwrog broken black line

Mae’r graff yn dangos tuedd ar y tri safle i wybedogion ddodwy’n gynharach pob blwyddyn, tua 10 diwrnod ynghynt rhwng 1980 a 2000.

O Sparks, T.H. ; Brown D., Slater F.M. & Wright, J. (2002) Advances in Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting phenology synchronise across sites in Wales (heb ei ghoeddi / unpublished)

Cyfanswm y CLAI LLOEROL (setaceous hebrew character) a ddalwyd ar dri safle 1996-2010

Dalwyd y nifer eithriadol yn 2006 ar safle un trapiad ar ei ben ei hun yng ngogledd Mon. Dalwyd y gweddill un ai yn Abergwyngregyn neu yn Gwelfor, Waunfawr. Tybed ydi'r cyfrif mawr ym Mon yn arwydd o fewnlifiad o'r cyfandir fel y tybir sy'n digwydd i chwyddo'r ail genhedlaeth.

Graffiau yn dangos canlyniadau cyfri hwyaid ar lynnoedd Eryri yn y gaeaf

Cynhaliwyd cyfrifiadau o hwyaid yn fisol yn y 1980au rhwng Hydref a Mawrth yn y drefn Llyn Cwellyn, Llyn y Gader, Llyn Dinas, Llyn Gwynant, Llyn Peris a Llyn Padarn. Dyma rai o'r canlyniadau.

Canran flynyddol o flychod wedi eu meddiannu gan wybedog brith yng Ngwarchodfa Natur Coedydd Maentwrog

Cyfrifon wardeniaid Wil Jones a Douglas Oliver, Cyngor Gwarchod Natur/Cyngor Cefn Gwlad

Nifer y gwyfynod crynwr gothig a ddalwyd ym 2009, Waunfawr o gymharu â'r cyfartaledd 10 mlynedd

Gosodwyd trap yn wythnosol drwy'r flwyddyn.

Nifer o wyfynod Calon a Saeth (heart and dart) 2009 o gymharu â cyfartaledd y 12 mlynedd blaeorol

Siart yn dangos ymsefydliad graddol y creyr bach ar y Traeth Bach

Nifer mwyaf pob gaeaf o grehyrod bach a gyfrifwyd ym misoedd y gaeaf (Medi i Ebrill) ar y Traeth Bach (Bae Tremadog) ers iddynt ymddangos am y tro cyntaf yn 1993. (Gyda chydnabyddiaeth i bawb a fu'n cyfri ac yn trefnu'r cyfrif dros yr aber on ers 1963, ac yn benodol dros y blynyddoedd dan sylw yma, Rhys Jones. Cydnebir hefyd y Gymdeithas Adarydda Brydeinig am reoli a darparu y data hyn).