Pytiau fideo

Cewch weld fideos Llen Natur i gyd ar YouTube. Dyma'r linc: http://www.youtube.com/user/Llennatur

Coden fwg, y Greigddu, Cricieth (gan Gwyn Williams)

Gwalch glas yn llarpio prae, Golan (gan Tom Jones)

Neidr ddefaid yng Nghricieth

Llwynog yn ardal Tregarth Ebrill 2009 gan Jan Rouke Kuipers, Ceunant, Waunfawr.

Dwy dylluan wen yn paru

Gwaith Wil Williams a Steve Roddick ym Mon 2011

Twrch daear yn codi ei domen
Tynnwyd y clip hwn gan Ffion Kergevant yn ardal Tregarth. Llydawr
ydi Dominig ei g?r. Dma a ddywd Dominig "Ffion an hini he deus filmet ar
c'hoz oc'h ober he zoull!" Mi welwch y gair Llydaweg am TWRCH DAEAR
(neu GWADD) yma, ac ar y clip. Diddorol yw nodi bod y gair Llydaweg AR C'HOZ
yn amlwg yn gytras â GWADD, ein gair deheuol ni yng Nghymru am y creadur hwn.

Mursen las gyffredin a madfallod - Llanerchaeron - Dydd Llun, 31 Mai 2010.
Mae'r mursennod yn gwneud ei dawns carwraeth a'r iar yn dodwy wyau i'r dw^r.
Cewch weld y fadfall tua diwedd y clip. Dyma ddywed Allan Brandon, cofnodydd
gweision neidr yn y gogledd: "A lovely video of tandem pairs of Cyathigerum
enallagma (Common Bluet) ovipositing. Also there is an exuvia in the shot.".

Hacio'r Iaith: Sesiwn Llennatur.com by nwdlsTrydar

Drudwenod Aberystwyth

Dawns noswylio drudwennod pier Aberystwyth - gyda chyfeiliant addas dros ben!


Clip fidio a dynwyd gan aelod o Gymdeithas Edward Llwyd yn ei ardd gefn ym Mhen Llyn, Gwynedd. Mae yn dangos cwnhingen wyllt yn dod at ei chywion sydd wedi eu claddu y eu nyth ar y lawnt, ei bwydo, rhoi cyfnod o awyr iach iddynt cyn eu claddu'n ol yn y nyth