Geiriadur enwau a thermau

Ewch i Wicipedia Cymraeg os am ddisgrifiadau cyffredinol o'r gwyfynod a'r gloynnod byw yn y Gymraeg, a mewnbynnwch y term chwilio Rhestr gwyfynod a glöynnod byw. (diolch i Wicipedia Cymraeg)

COFIWCH BOD FERSIYNNAU O LAWER O'R RHESTRAU AR GAEL AR FFURF CYFROLAU PAPUR TRWY FFONIO 01766 530672
Geiriaduron ar gael yma
Cewch gyrchu cyfeithiad yr enw yr ydych eisau trwy'r Gymraeg, Saesneg, neu'r ffurf wyddonol
Dictionaries available here
The name that you seek is available through Welsh, English or scientifique forms
Les Dictionnaires disponibles ici
Le nom que vous chercherez se trouve par le nom Anglais, Gallois ou scientifique.
Planhigion: Planhigion blodeuol, Conwydd, Rhedyn. Anifeiliaid asgwrn cefn: Mamoliaid, Adar, Birds, Pysgod môr a d?r croyw, Ymlusgiaid, Amffibiaid. Trychfilod: Gwyfynod, Glöynnod byw, Gweision neidr. Cymunedau NVC
Rhestrau enwau safonol (a rhai lleol hefyd) rhywogaethau a thermau amgylcheddol sydd yma. Sefydlwyd yr adran hon o'r wefan trwy gydwethrediad MaesT adran adnoddau ieithyddol Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor. Lluniwyd y rhestrau gan grwpiau o arbenigwyr iaith a phwnc dan ochl Cymdeithas Edward Llwyd - fe'u cyhoeddwyd gyntaf mewn tair cyfrol yn "Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion". Dylid defnyddio'r enwau safonol mewn sefyllfaoedd gwyddonol neu Gymru gyfan tra bod yr enwau "amgen" lleol, (yn achos y planhigion yn unig hyd yma) yn fwy addas i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd lleol neu lenyddol. Datblygwyd y termau NVC gan Dr. John Rodwel, Prifysgol Caerhirfryn.
Plants: Flowering plants, Conifers, Ferns. Vertebrates: Mammals, freshwater and sea Fish, Reptiles, Amphibians. Insects: Moths, Butterflies, Dragonflies. NVC communities

This section is devoted to facilitating the correct standard (and in some cases, Welsh vernacular) translation of Welsh species names corresponding to the English and scientific forms. The Welsh names were first published in three volumes in the series "Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion" under the auspices of Cymdeithas Edward Llwyd (the Welsh society of naturalist) and they have been adapted for the website with the cooperation of Canolfan Bedwyr, the language resource es department of Bangor University. The standard Welsh names should be used in all scientific and formal contexts whereas the vernacular name (plants only at present) should be reserved for local and literary applications. The NVC terms were developed by Dr. John Rodwell of Lancaster University.
PLANTES: PLANTES FLEURISSANTES, CONIFERES, FOUGERES. VERTEBRATES: MAMMIFERES, OISEAUX, POISSONS EAU DOUCE ET MER, REPTILES, AMPHIBIES. INSECTES: PAPILLONS DE NUIT, PAPILLONS DE JOUR, ODONATES. Communautés NVC (National Vegetation classification)
Listes des noms et des termes environementaux normales et regional (en train de se preparer) se trouvent ici. La dictionnaire se marche en collaboration avec le site Canolfan Bedwyr de l'universite de Bangor. Y compris dans ces listes sont des noms de species normales qui sont developes en partie par une groupe sous les auspices de Cymdeithas Edward Llwyd (societe de naturalistes Gallois) et qui sont publiees dans la serie de Enwau Creaduriaid a Phlanhigion (noms Gallois d'animaux et plantes). On dois se servir du nom normale dans des situations protocolaire, en particulier dans la contexte scientifique, ou a travers des limites regionales. Les noms regionales (dont il n'y en a que, jusq'ici, les plantes) sont plus utiles pour les contextes litterataire et de langage. On espere finalement a figurer les noms pan-Celtiques dans ces listes. Le liste des termes NVC fut developpé par Dr. John Rodwell de l'Universite de Lancaster.