Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (29/6) yn y flwyddyn 1918 yn: Le Tréport - Dyddiadur Edith Appleton (A Nurse at the Front 2012, Simon & Schuster)
This morning the sea is like glass with a light haze over it - going to be a hot day I think.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - Gwelfor, Waunfawr - Cymylau ben bore 1/8. Bore heulog tawel sych braf o wanwyn. Asgell fraith yn canu nerh ei ben yn yr ardd.