Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (23/5) yn y flwyddyn 2014 yn: Gwelfor, Waunfawr - gorsaf dywydd Gwelfor
Bore gwlyb gwyntog diflas. Tro bach yn y pnawn a sylwi bod llawer llai o boer y gog ym mon y cloddiau yma nag oedd ym Mhig Trwyn, Berffro echdoe
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - Waunfawr - Y gorhelygen wrth Bryngwyn yn gleiniau bach arian.