Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (19/2) yn y flwyddyn 2013 yn: Aberffraw - Olwen Evans, Bryn Celyn, Rhostryfan
Cerdded ar hyd yr afon yn y Berffro heddiw -a draw dros Drwyn du at Borth Cwyfan.Diwrnod bendigedig o braf. Llygad Ebrill yn agored ar y llwybr a'r eithin yn ei flodau. Roedd criw yn syrffio ym Mhorth Cwyfan. Synnais weld cymaint o byllau mawr o ddwr yn y twyni. rhannau o'r llwybr yn fwdlyd iawn.roedd yn ddigon cynnes i orfeddian a mwynhau picnic. [Soniodd Mike Simkins y bore ma (21 Chwefror) hefyd am ddwr yn sefyll yn y llaciau yn Niwbwrch yn y dyddiau diwethaf DB]
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - Waunfawr - Y gorhelygen wrth Bryngwyn yn gleiniau bach arian.