Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (11/12) yn y flwyddyn 1808 yn: Bincomb, Gwlad yr Haf - Dyddiadur William Holland (Paupers & Pig Killers: Sutton Publishing 1984..2003)
Sunday December 11 ...me thought I heard the note of a thrush so I called out Davis for it was at Bincomb and he said it was a thrush. He said last week a colly and a thrush were singing as I it was Spring. This is the eleventh of December, a most unusual time toe such birds to sing.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - Waunfawr - Y gorhelygen wrth Bryngwyn yn gleiniau bach arian.