Pigion o'r tywyddiadur

Heddiw mewn hanes
Dyma gofnod o'r Tywyddiadur o'r un diwrnod a heddiw (11/12) yn y flwyddyn 2015 yn: Gwelfor, Waunfawr - Gorsaf dywydd Gwelfor
Cymylau ben bore 7/8. Bore gwell, awel ysgafn, y Foel yn glir o gymylau. Amanita muscaria wedi dod i fyny eto wrth y llety cwn.Oerach ers ddoe.
Dyma un o'r cofnodion mwyaf cyfredol o'r Tywyddiadur
(15/3/2017) - Waunfawr - Y gorhelygen wrth Bryngwyn yn gleiniau bach arian.