Llyfrgell

Dyma lyfrgell o lyfrau, adroddiadau ymchwil, dyddiaduron a llyfrau lloffion yn ymwneud â byd natur a'r amgylchedd. Cliciwch ar yr eicon i'w ddarllen.

Llyfrau
Detholiad o lyfrau perthnasol i brosiect Llên Natur sydd i'w cael yn GooglBooks

Ymchwil
Dogfennau bychan sydd yn ffrwyth ymchwil, gan amlaf ond nid pob tro, ar y cofnodion a geir yng ngwefan Llên Natur

Dyddiaduron
Tudalennau llawysgrifenedig o sampl o ddyddiaduron gwreiddiol (heb eu cyhoeddi o'r blaen) a manylion esboniadol o arddull y dyddiaduron y mae eu cofnodion "amgylcheddol" wedi eu cynnwys yn nyddiadur Llên Natur. Mae hanesion BYWGRAFFIADOL y dyddiadurwyr yn LLYFRGELL>YMCHWIL