Dyddiaduron

Dyddiadur William Jones 1887 - (12Mb)

DYDDIADUR WILLIAM JONES, MOELFRE, ABERDARON
Roedd Wlliam Jones yn ffermwr bychan ddiwedd oes Fictoria a dechrau'r 20 ganrif. Mae ei gofnodion amgylcheddol (tywydd, gweithgareddau fferm etc.) i'w gweld am nifer o flynyddoedd o'i holl ddyddiaduron yn y DYDDIADUR ar y wefan hon.

NODIADAU AMDANO
Cefais ddiwrnod da ym Mhen Llyn heddiw. Penderfynnais fynd i chwilio am fedd William Jones - cefais hyd iddo yn Rhoshirwaen, nesaf at ei dad a'i fam -anfonaf luniau wedyn. Mae'n ymddangos bod ei fam, Catherine, wedi marw pan oedd William yn 7 oed (yn 1837). Ail wraig i'w dad oedd Elizabeth Davies ond mae John (tad William) wedi ei gladdu gyda'i wraig gyntaf. Ceisiais "Chwilio" am y dyddiad "22 Gorffennaf 1884" (dyddiad marwolaeth John Davies) ar y Wefan, ond ni chefais ddim.

[Ymddengys i ddyddiad marwolaeth ei dad fynd heibio heb sylw, neu heb i'r sylw gael ei godi i'r gronfa; cafwyd sylwadau cyffredin iawn y dyddiau blaenorol a dilynol ond dim ar ddyddiad y farwolaeth ei hun: Aberdaron 21 Gorff 1884, I nol gwellt o'r pwll carn; Aberdaron 23 Gorff 1884, cael pymtheg cant o lo. DB]

Mae cofnod am 26 Gorffennaf 1884 "Cynhebrwng fy annwyl dad"

Yn y bedd nesaf atynt mae William Griffith, Moelfre wedi ei gladdu - bu farw yn 1835 yn 85 oed - tybed ai tad Catherine, y wraig gyntaf ydoedd??

Yn nyddiadur 1899, mae'n edrych yn debyg bod William yn berchen er y fferm Fachwen hefyd. Mae yna lawer o ddyddiau heb gofnodion o gwbl yn y flwyddyn yma a rhai dyddiau lle mae ei lawysgrifen braidd yn fwy afreolus nag ei ysgrifen arferol; tybed a oedd o'n sal, mae'n son am fynd i "nol physig" reit aml. Mae rhai dyddiau eraill gyda llawysgrifen hollol wahanol i un William - efallai fod rhywun arall wedi llenwi ambell ddiwrnod iddo??
Brenda Jones