Ymchwil Anifeiliaid

CYFFREDINOL


BioBlits GWYFYNOD, Parc Dudley, Waunfawr, gyda'r nos y 24 Gorffennaf am 8.00 ( i gydfynd ag wythnos genedlaethol y gwyfynod)...y CANLYNIADAU ! ...MWY....

Byd Natur mewn Barddoniaeth Gymraeg
Darlith y Prifardd Myrddin ap Dafydd i Gymdeithas Edward Llwyd

RHESTRAU ANIFEILIAID (dros dro)

Enwau Cymraeg ar y Buchod Cwta

Rhestr o rywogaethau y buchod cwta nad ydynt wedi gweld golau dydd mewn print

GWYFYNOD

Canlyniadau BioFlits Nant Gwrtheyrn Mehefin 2014
... Rhestr o rywogaethau gwyfynod a ddaliwyd yn Nant Gwrtheyrn Mehefin 2014 ychydig ar ol i'r coed connwydd yn y Nant ddechrau cael eu clirio

Pla lindys y Rhondda, 1884
... Casgliad o adroddiau papurau newyddion y cyfnod, yn olrhain hanes y digwydd hynod (ond nid unigryw) hwn

Data amrwd y gwaith samplo gwyfynod
... gyda thrapiau wedi eu cydamseru mewn gwahanol blotiau yng ngwernydd Coedydd Aber, 1995-2010 (D. Brown, D Hewet, M. Hull ac eraill o bryd i'w gilydd)

Adroddiad Arolwg Gwyfynod yr Ardd Cymru (GMS: yn Saesneg)
Crynodeb o wyfynod a ddaliwyd yn nhymor yr hydref hyd 2011

Cylchlythyr GMS hydref 2010, Prydain
Cylchlythyr cynllyn GMS (Garden Moth Scheme) dros Brydain ar gyfer y cyfnod wythnosau 28-36, 2010

ADAR


Adar Hela Cymry’r Oesoedd Canol
Ysgrif gan Howard Williams, Prifysgol Aberystwyth. "Fe'i sgwennais hi yn 2009 (cyn dechrau ar y gwaith ymchwil ond ar ôl llunio
traethawd estynedig ar heboca yn llenyddiaeth Gymraeg yr oesoedd canol ar gyfer y BA)".


Adar Taid: adar Tom Jones
Atgofion am yr adar gan Tom Jones, Golan, fel cyfraniad i brosiect Adar Taid (BioGyfri2012)


Adroddiad JNCC 2009 o halogiad adar ysglyfaethus gan gemegolion
Adroddiad (yn Saesneg) JNCC o halogiad adar ysglyfaethus ym Mhrydain yn 2009 gan blaladdwyr llygod mawr

Adroddiad am y cogau cyntaf
Adroddiad ar y dyddiadau y clywyd y gog gyntaf ers 1788, fel y'i cofnodwyd yn Nyddiadur Llên Natur

Newidiadau ym maint poblogaeth y gwybedog brith ym Mhrydain ac Ewrop
Adroddiad (yn Saesneg) gan Wright ac eraill yn ymdrin â newidiadau ym mhoblogaeth y gwybedog brith Ficedula hypoleuca ym Mhrydain ac Ewrop gan dynnu ar rywfaint o dystiolaeth o brosiectau ar warchodfeydd natur yng Nghymru (Adroddiad a Gomisiynwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, 2004)

GWEISION NEIDR
GWEISION NEIDR
Cylchlythyron cofnodydd gweision neidr gogledd Cymru Allan Brandon (Saesneg). Ewch i GEIRIADUR ENWAU A THERMAU ar y wefan hon i gael enwau Cymraeg y gweision neidr.

MAMOLIAID

Llwynogod - Pum Mil
Erthygl yn Yr Amaethwr Cylchrawn 1 (Mawrth-Ebrill 1946) am y cynnydd yn y nifer o lwynogod ym Meirion

Geifr y Rhinog: eu trefn gymdeithasol
Adroddiad gan Duncan Brown i'r Cyngor Gwarchod Natur am gyfundrefn gymdeithasol geifr mynyddoedd y Rhinogydd, Meirionnydd yn nechrau 1980au


Y Ffwlbart a'i enw
Papur gan Duncan Brown yn y cylchgrawn Mammal Review (choeddiad y Mammal Society) yn ceisio cloriannu'r dadleuon o blaid ac yn erbyn statws brodorol y ffwlbart ar sail tarddiad yr enwau arno.