ed=

Tywyddiadur

dyddiadur

Cofnodion y mae DYDDIAD yn brif elfen ohonynt. (e.e. cofnodion tywydd arbennig, gan gynnwys eich tywydd CHI HEDDIW, digwyddiadau ffenolegol, blodeuo, ffrwytho, ymddangosiadau adar mudol a.y.y.b.)  

Llên y Llefydd

llefydd

Cofnodion enwau lleoedd yn gysylltiedig â'r amgylchedd yn bennaf yn enwedig rhai yr oes o'r blaen neu rai nad ydynt ar fapiau cyfredol (enwau caeau, creigiau, a.y.y.b.)

Llên y Pethau Byw

 pethau byw

Cofnodion y mae rhywogaeth arbennig yn i brif elfen iddynt.  

Llên y Creigiau

daeareg

Sylwadau yn ymwneud a chreigiau a'u hanes

Llên yr Hin

llen yr hin

Dywediadau tywydd (e.e. "traeth awyr, glaw drannoeth")  

 

 

 

Cliciwch ar un o'r cronfeydd i chwilio am wybodaeth.