Gair y chwiliad teipiwch air neu ddarn o air megis tyll am tylluan
      (teipiwch pobdim i weld pob cofnod)