Mewnbynnwch gofnodion am bethau byw, ymadroddion tywydd, enwau llefydd, cofnodion tywydd a daeareg.

Llên y pethau byw

Cofnodion y mae rhywogaeth arbennig yn i brif elfen iddynt.

 

 

 

Llên yr Hin

Dywediadau tywydd (e.e. "traeth awyr, glaw drannoeth")

Llên y creigiau

Sylwadau yn ymwneud a chreigiau a'u hanes

Llên y llefydd

Cofnodion enwau lleoedd yn gysylltiedig â'r amgylchedd yn bennaf yn enwedig rhai yr oes o'r blaen neu rai nad ydynt ar fapiau cyfredol (enwau caeau, creigiau, a.y.yb.)

Tywyddiadur

Cofnodion y mae DYDDIAD yn brif elfen ohonynt. (e.e. cofnodion tywydd arbennig, gan gynnwys eich tywydd CHI HEDDIW, digwyddiadau ffenolegol, blodeuo, ffrwytho, ymddangosiadau adar mudol ayyb)

Cliciwch ar un o'r cronfeydd i gyfrannu gwybodaeth.