Llun:8767 - ar drywydd tegeirian nyth aderyn o'r Oriel