Llun:5214 - Eira ar draeth y Foryd, Llanfaglan o'r Oriel