Llun:1540 - Amddiffyn y Porthladd rhag cerrig m�n o'r Oriel