Llun:7639 - trap gwyfynod Wern Goch, Abergwyngregyn o'r Oriel