Llun:5151 - Cynffonnau sbonc mewn bwced o ddwr? o'r Oriel