I holi'r gronfa hon mae gwahanol ddewisiadau ar eich cyfer. O'r chwith i'r dde isod fe welwch ddwy elfen o ddewis cofnod o'r TYWYDDIADUR (sef trwy y Gair a thrwy Ddyddiad mewn coch a glas) a phedair elfen o ddewis trefn y cofnodion a gynhyrchir (Dyddiad, Glaw, Tymheredd a Gwynt, yn nhrefn yr isaf i'r uchaf neu fel arall, mewn gwyrdd). Cewch chwilio am un neu ddau air mewn unrhyw un o'r meysydd testun yn y bas data. I chwilio am ddyddiad cewch ddewis yn gyntaf bedwar Opsiwn Cyfnod yn cynnig amrywiaeth o "unrhyw ddyddiad" i "fis yn unig") cyn i chi ddewis eich Dyddiad(au). Yn olaf cewch Drefnu'r Canlyniadau yn ôl eich anghenion. Gallwch wneud chwiliad mwy manwl trwy ddefnyddio dau air (e.e. chwilwch am Aber yn gyntaf ac wedyn chwilwch am coch y bonddu). Cofiwch am dreigliadau yn y Gymraeg wrth chwilio, bydd wern yn canfod mwy o gofnodion perthnasol na gwern. Cewch wneud unrhyw gyfuniad o ddewisiadau yr un pryd yn yr adrannau coch, glas a gwyrdd.

Chwiliwch am air
Opsiynnau cyfnod
Dyddiad y chwiliad
Trefn y canlyniadau yn dechrau gyda
Prif air chwiliad      

dyddiad diweddar GYNTAF
dyddiad hen GYNTAF

glaw uchel GYNTAF
glaw isel GYNTAF

tym uchel GYNTAF
tym isel GYNTAF

gwynt cryf GYNTAF
gwynt gwan GYNTAF


O fis
blwyddyn
i fis
blwyddyn
Ail air chwiliad
Dyddiad arbennig
diwrnod
mis
blwyddyn

Mis y chwiliad
mis
Cliciwch i chwilio

Chwilio am bob cofnod

Does dim byd wedi cael ei fewnbynu!