I holi'r gronfa hon mae gwahanol ddewisiadau ar eich cyfer. O'r chwith i'r dde isod fe welwch ddwy elfen o ddewis cofnod o'r TYWYDDIADUR (sef trwy y Gair a thrwy Ddyddiad mewn coch a glas) a phedair elfen o ddewis trefn y cofnodion a gynhyrchir (Dyddiad, Glaw, Tymheredd a Gwynt, yn nhrefn yr isaf i'r uchaf neu fel arall, mewn gwyrdd). Cewch chwilio am un neu ddau air mewn unrhyw un o'r meysydd testun yn y bas data. I chwilio am ddyddiad cewch ddewis yn gyntaf bedwar Opsiwn Cyfnod yn cynnig amrywiaeth o "unrhyw ddyddiad" i "fis yn unig") cyn i chi ddewis eich Dyddiad(au). Yn olaf cewch Drefnu'r Canlyniadau yn ôl eich anghenion. Gallwch wneud chwiliad mwy manwl trwy ddefnyddio dau air (e.e. chwilwch am Aber yn gyntaf ac wedyn chwilwch am coch y bonddu). Cofiwch am dreigliadau yn y Gymraeg wrth chwilio, bydd wern yn canfod mwy o gofnodion perthnasol na gwern. Cewch wneud unrhyw gyfuniad o ddewisiadau yr un pryd yn yr adrannau coch, glas a gwyrdd.

Chwiliwch am air
Opsiynnau cyfnod
Dyddiad y chwiliad
Trefn y canlyniadau yn dechrau gyda
Prif air chwiliad      

dyddiad diweddar GYNTAF
dyddiad hen GYNTAF

glaw uchel GYNTAF
glaw isel GYNTAF

tym uchel GYNTAF
tym isel GYNTAF

gwynt cryf GYNTAF
gwynt gwan GYNTAF


O fis
blwyddyn
i fis
blwyddyn
Ail air chwiliad
Dyddiad arbennig
diwrnod
mis
blwyddyn

Mis y chwiliad
mis
Cliciwch i chwilio

Ddaru chi chwilio am: " Dronwy a 1937 - - unrhyw ddyddiad "

Canlyniadau
rhiflledyddiadmisblwyddynnerth gwyntcyfeiriad gwyntglawiad (mm)tym uch (C)tym is (C)ffynhonellenwsafle grid
1)Dronwy28111630000Trans AASoc 1937DB
shoures
2)Dronwy29111630000Trans AASoc 1937DB--
the slater begins to slate aboute noon but left of bec of ye rayne
3)Dronwy30121630000Trans AASoc 1937DB
fa [=fair]
4)Dronwy1121630000Trans AASoc 1937DB
fa
5)Dronwy2121630000Trans AASoc 1937DB
frost and fa
6)Dronwy3121630000Trans AASoc 1937DB
frost and fa
7)Dronwy4121630000Trans AASoc 1937DB
windy rainy night
8)Dronwy5121630000Trans AASoc 1937DB
fa
9)Dronwy6121630000Trans AASoc 1937DB
fa
10)Dronwy7121630000Trans AASoc 1937DB
rhwng 7-13 frost & snow, all day snowing, frost ye snow remains, we put in ye milke kine, raynie it thawed

 10 nesaf >>

Dangos canlyniadau 1 i 10 o 385

chwilio yn Llên y Pethau Byw chwilio yn Llên yr Hin chwilio yn Llên y Creigiau chwilio yn Llên y Llefydd chwilio yn y Dyddiadur