I holi'r gronfa hon mae gwahanol ddewisiadau ar eich cyfer. O'r chwith i'r dde isod fe welwch ddwy elfen o ddewis cofnod o'r TYWYDDIADUR (sef trwy y Gair a thrwy Ddyddiad mewn coch a glas) a phedair elfen o ddewis trefn y cofnodion a gynhyrchir (Dyddiad, Glaw, Tymheredd a Gwynt, yn nhrefn yr isaf i'r uchaf neu fel arall, mewn gwyrdd). Cewch chwilio am un neu ddau air mewn unrhyw un o'r meysydd testun yn y bas data. I chwilio am ddyddiad cewch ddewis yn gyntaf bedwar Opsiwn Cyfnod yn cynnig amrywiaeth o "unrhyw ddyddiad" i "fis yn unig") cyn i chi ddewis eich Dyddiad(au). Yn olaf cewch Drefnu'r Canlyniadau yn ôl eich anghenion. Gallwch wneud chwiliad mwy manwl trwy ddefnyddio dau air (e.e. chwilwch am Aber yn gyntaf ac wedyn chwilwch am coch y bonddu). Cofiwch am dreigliadau yn y Gymraeg wrth chwilio, bydd wern yn canfod mwy o gofnodion perthnasol na gwern. Cewch wneud unrhyw gyfuniad o ddewisiadau yr un pryd yn yr adrannau coch, glas a gwyrdd.

Chwiliwch am air
Opsiynnau cyfnod
Dyddiad y chwiliad
Trefn y canlyniadau yn dechrau gyda
Prif air chwiliad      

dyddiad diweddar GYNTAF
dyddiad hen GYNTAF

glaw uchel GYNTAF
glaw isel GYNTAF

tym uchel GYNTAF
tym isel GYNTAF

gwynt cryf GYNTAF
gwynt gwan GYNTAF


O fis
blwyddyn
i fis
blwyddyn
Ail air chwiliad
Dyddiad arbennig
diwrnod
mis
blwyddyn

Mis y chwiliad
mis
Cliciwch i chwilio

Ddaru chi chwilio am: " Faenol Isa - - unrhyw ddyddiad "

Canlyniadau
rhiflledyddiadmisblwyddynnerth gwyntcyfeiriad gwyntglawiad (mm)tym uch (C)tym is (C)ffynhonellenwsafle grid
1)Faenol Isaf, Tywyn69188Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Iau diwrnod gwlib iawn y bore sych a ffeind iawn prydnawn tori haidd y cae newydd
2)Faenol Isaf, Tywyn2341871Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Mer diwrnod ffeind iawn gwlawio yn braf y plant yn y morfa yn tani calch
3)Faenol Isaf, Tywyn27101871Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Sad diwrnog gwlawog braidd trwy y dydd y ddau Rowland yn dyrni gwenith fina yn tyn moron claddi Hugh Humphreys
4)Faenol Isaf, Tywyn12121871Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Mer diwrnod sych ond oer iawn bwriodd chydig at y nos Rowland yn codi ffos
5)Faenol Isaf, Tywyn211872Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionydd Z/3412/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Gwe diwrnod stormllyd gwlawog y ddau Rowland yn dyrni ceirch
6)Faenol Isaf, Tywyn121873Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionnydd Z/M/3192/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Sad diwrnod sich gwintog a rhewllyd cario gravel ir ffor... wedi gwadni esgidia Rol.d Bach
7)Faenol Isaf, Tywyn221873Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionnydd Z/M/3192/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Sul storm fawr o wint ac eira yr hwch yn dywad a Pherchill Pregath y nos Evan Evans ......
8)Faenol Isaf, Tywyn321873Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionnydd Z/M/3192/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Llun diwrnod ffeind ychydig o rhew R E wedi bod yn y felin 2 bwn o haidd ir ...haner pwn o ....
9)Faenol Isaf, Tywyn421873Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionnydd Z/M/3192/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Maw diwrnod teg moin 1/4 Tynell o lo
10)Faenol Isaf, Tywyn521873Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn (Archifdy Meirionnydd Z/M/3192/1 gyda chaniatad) Rwth Tomos--
Mer diwrnod ffeind ychydig o wlaw R O mofin y blawd adraf Pedoli y ....

 10 nesaf >>

Dangos canlyniadau 1 i 10 o 4023

chwilio yn Llên y Pethau Byw chwilio yn Llên yr Hin chwilio yn Llên y Creigiau chwilio yn Llên y Llefydd chwilio yn y Dyddiadur