I holi'r gronfa hon mae gwahanol ddewisiadau ar eich cyfer. O'r chwith i'r dde isod fe welwch ddwy elfen o ddewis cofnod o'r TYWYDDIADUR (sef trwy y Gair a thrwy Ddyddiad mewn coch a glas) a phedair elfen o ddewis trefn y cofnodion a gynhyrchir (Dyddiad, Glaw, Tymheredd a Gwynt, yn nhrefn yr isaf i'r uchaf neu fel arall, mewn gwyrdd). Cewch chwilio am un neu ddau air mewn unrhyw un o'r meysydd testun yn y bas data. I chwilio am ddyddiad cewch ddewis yn gyntaf bedwar Opsiwn Cyfnod yn cynnig amrywiaeth o "unrhyw ddyddiad" i "fis yn unig") cyn i chi ddewis eich Dyddiad(au). Yn olaf cewch Drefnu'r Canlyniadau yn ôl eich anghenion. Gallwch wneud chwiliad mwy manwl trwy ddefnyddio dau air (e.e. chwilwch am Aber yn gyntaf ac wedyn chwilwch am coch y bonddu). Cofiwch am dreigliadau yn y Gymraeg wrth chwilio, bydd wern yn canfod mwy o gofnodion perthnasol na gwern. Cewch wneud unrhyw gyfuniad o ddewisiadau yr un pryd yn yr adrannau coch, glas a gwyrdd.

Chwiliwch am air
Opsiynnau cyfnod
Dyddiad y chwiliad
Trefn y canlyniadau yn dechrau gyda
Prif air chwiliad      

dyddiad diweddar GYNTAF
dyddiad hen GYNTAF

glaw uchel GYNTAF
glaw isel GYNTAF

tym uchel GYNTAF
tym isel GYNTAF

gwynt cryf GYNTAF
gwynt gwan GYNTAF


O fis
blwyddyn
i fis
blwyddyn
Ail air chwiliad
Dyddiad arbennig
diwrnod
mis
blwyddyn

Mis y chwiliad
mis
Cliciwch i chwilio

Ddaru chi chwilio am: " Dolserau - rhwng y dyddiadau Hydref-1884 i Hydref-1884 "

Canlyniadau
rhiflledyddiadmisblwyddynnerth gwyntcyfeiriad gwyntglawiad (mm)tym uch (C)tym is (C)ffynhonellenwsafle grid
1)Dolserau1101884Dyddiadur " Sporting Diary" C.E.M. Edwards, Archifdy Dolgellau Z/M/73/2 - 4 (Cathryn Evans)--
… I went out with my gun, but only had one man to beat, and that was not William Roberts. I beat the strip of cover along the railway, but did not see any pheasants, but I got for rabbits. There I took my rod and tried the river until dark, and fancy I hooked a good fish in the pool in the hollow with an Alexandra fly… Dolserau Rabbits 4
2)Dolgellau 8101884Dyddiadur "Sporting Diary" CEM Edwards Dolserau (Archifdy Dolgellau) DB--
8th October 1884 A wet morning and so hard did the rain come down that I went off to the Mawddach about 12 o`clock... I found the river dead low.... A more disastrous season on the river I never experienced - owing entirely to the exceptional drought for there were plenty of fish in the river; and many good sewin succumbed to the only place feasible - vis night fishing - which Kinsey, Harry Lee, Captain Bailey and others on the spot resorted to.....

Dangos canlyniadau 1 i 2 o 2

chwilio yn Llên y Pethau Byw chwilio yn Llên yr Hin chwilio yn Llên y Creigiau chwilio yn Llên y Llefydd chwilio yn y Dyddiadur