Cofnodion Llên y Llefydd
Enw lle (gorfodol) Safle grid y lle* chwilio am safle grid
Daliad

Nodiadau (gorfodol)

[?]
Ffynhonell
Cyfnod
[?]

Mewnbynnwch y cod

* Mae'n orfodol i lenwi un neu fwy o'r tri lleolydd wedi ei farcio â seren
mewnbynnu i Lên y Pethau Byw mewnbynnu i Lên yr Hin mewnbynnu i Lên y Creigiau mewnbynnu i Lên y Llefydd mewnbynnu i'r dyddiadur