Pethau byw
Rhywogaeth (gorfodol)
Teulu (dewiswch y categori mwyaf addas - gorfodol)
Thema (dewiswch y categori mwyaf addas - gorfodol)
Dyddiad y cofnod

Dim dyddiad

Diwrnod Mis Blwyddyn

(dim yn orfodol) Nodwch 'Dim dyddiad' i osgoi gorfod mewnbynnu dyddiad

Cyfuniadau a ganiateir: diwrnod/mis/blwyddyn, blwyddyn yn unig, mis yn unig, mis a blwyddyn, diwrnod a mis.

Lleoliad (dim yn orfodol)

Y sylw

 

(gorfodol)
Ffynhonell (dim yn orfodol)
Safle grid chwilio am safle grid
e.e. SH123456 neu SJ1234
(dim yn orfodol)
Mewnbynnwch y cod (gorfodol)

mewnbynnu i Lên y Pethau Byw mewnbynnu i Lên yr Hin mewnbynnu i Lên y Creigiau mewnbynnu i Lên y Llefyddmewnbynnu i'r dyddiadur