Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Pont Pensarn, Pwllheli, ddoe a heddiw

Lluniau diweddaraf


gwennol


GartrefRhowch lun i fewn

Dangos 19 - 36 o 6778Blaenorol    Nesa
trwynog adain resog
trwynog adain resog
Mursen
Mursen
Mursennod mawr coch
Mursennod mawr coch
Copor bach
Copor bach
gweirloyn bach y waun
gweirloyn bach y waun
Eryr cwta
Eryr cwta
Morwyn wych
Morwyn wych
cacwn coed
cacwn coed
drudwy
drudwy
Siobyn cynffon felen
Siobyn cynffon felen
Pedair tegeirian
Pedair tegeirian
tegeirian nyth aderyn
tegeirian nyth aderyn
Palmwydd Bermo
Palmwydd Bermo
Cumulus lenticularis
Cumulus lenticularis
griffon
griffon
Morwyn dywyll
Morwyn dywyll
Morwyn dywyll
Morwyn dywyll
Morwyn dywyll
Morwyn dywyll


Powered by Comdev Photo Gallery