Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


copor bach

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > ANIFAIL Rhowch lun i fewn
Anifail - addurn 
ee anifail wedi ei stwffio, masg llwythol
Anifail - adnabod yr anifeiliaid 
llun i helpu adnabod rhywogaethau
Anifail - arferion plant 
ee. rasus siani flewog neu falwod
Anifail - arferion oedolion 
ee lluniau hela, saethu ayyb
Anifail - Bwyd a diod 
defnydd anifail at fwyd neu ddiod
Anifail - celf 
anifeiliaid mewn celf gweledol
Anifail - crefydd 
cysylltiad anifeiliaid a cherefydd
Anifail - cynefin 
yr anifail yn ei gynefin neu ei effaith arno neu dylanwad ei gynefin arno
Anifail - Defnydd 
Defnydd o anifail ar wahan i'r hyn a restrwyd
Anifail - Ecoleg 
llun a chapsiwn yn dangos ecoleg anifail
Anifail - Enw lle 
llun o enw lle neu'r lle ei hun gyda chapsion (ee Bryn Iwrch)
Anifail - ystyr neu wraidd enw 
llun yn dangos hyn (ee. robin GOCH yn syml!)
Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) 
llun a chapsiwn yn dangos y berthynas a'r tymor (wennoliaid yn cyrraedd)
Anifail - Gardd 
anifeiliaid yn yr ardd a'r ffordd y maent yn ei defnyddio
Anifail - hanes 
Anifeiliaid mewn hanes
Anifail - Llenyddiaeth 
Llun a chapsiwn yn ein hatgoffa o ddelweddau llenyddol yn ymwneud ag anifeiliaid
Anifail - Meddyginaeth 
Y defnydd o anifeiliaid i feddygaeth
amaeth 
Unrhyw gysylltiad rhwng anifail a byd amaeth
Aderyn 
Unrhyw aderyn
Pysgodyn 
Unrhyw bysgodyn
Mamol 
Unrhyw famol
pryf (chwe choes) 
anifeiliaid di-asgwrn cefn eraill 
fel cregyn môr, llyngyr, plancton etc
coryn neu gopyn 
Unrhyw gorryn neu bry'copyn

Dangos 1 - 18 o 641 Nesa
Mewn blwch tylluan wen, Sir Fon
Mewn blwch tylluan wen, Sir Fon
ysgyfarnog
ysgyfarnog
ydgyfarnog
ydgyfarnog
ysgyfarnog
ysgyfarnog
Ysbwriel o Ddonegal
Ysbwriel o Ddonegal
pibonwy
pibonwy
Dim llun ar gael
Creyr bach Port Tachwedd 2017
Dim llun ar gael
Crwban for lledrgefn yn Rhosneigr
Draenog
Draenog
drudwennod
drudwennod
Carw coch
Carw coch
Carw coch
Carw coch
danasod
danasod
Carw coch
Carw coch
Carw coch
Carw coch
parc Dudley 4
parc Dudley 4
Lindysen ?teigr cochddu
Lindysen ?teigr cochddu
Neidr wair ifanc
Neidr wair ifanc


Powered by Comdev Photo Gallery