Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Staff a Siop Gwarchodfa Natur

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > CREIGIAU Rhowch lun i fewn
brigiadau arbennig 
creigiau ar yr wyneb
chwareli nodedig 
Craig yr Hesg, Chwarel Trefor
tirffurfiau nodedig 
ee llethrau sgri Eglwyseg
mwyngloddiau 
ee. mwynglawdd aur Gwynfynydd
Safleoedd Daearegol Dynodedig 
ee. SoDdGA daearegol, Saafleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwyth Rhanbarthol (RIGS), Parciau Daeregol (Geoparc Ynys Mon)
Henebion 
Cromlechi, meini hirion, cylchoedd cerrig, cerrig ogam, cofgolofnau Cristnogaeth Cymru
Cofebau 
Cerrig beddi, cofebau rhyfel
Adeladau 
lluniau o ddaeareg adeiladau arbennig a chyffredin
Cylchoedd yr Orsedd 
ee. Tyddewi 2000 sydd yn ddrych o ddaeareg pentir y Sant
Cartrefi a mannau aros i Ddaearegwyr 
ee. Henry Hicks, Ty Ddewi, Gwesty'r Afr, Beddgelert, arhosfan Buckland a ddisgrifiodd nodweddion rhewlifol Eryri
creigiau - celf 
y defnydd o graig i wneud gwaith celf heddiw ac yn hanesyddol
ffosiliau 
Unrhyw ffosil
Daearegwyr 
Delweddau ohonynt
y gofod 
Unrhyw lun yn dagos neu'n ymwneud a'r ser, y planedau ayb
pridd 
unrhyw lun sydd yn dangos natur y pridd yn bennaf

Dangos 1 - 18 o 54 Nesa
Giât ddwr
Giât ddwr
Masnach glo rhwng Caerdydd a Chymru
Masnach glo rhwng Caerdydd a Chymru
Creigiau Rhiwledyn
Creigiau Rhiwledyn
Carreg Ryfeddol
Carreg Ryfeddol
carreg Guillestre
carreg Guillestre
Injan Naddu
Injan Naddu
Naddu yn y Wal
Naddu yn y Wal
Manhollti yn y wal
Manhollti yn y wal
Slediad
Slediad
Cowjio
Cowjio
tyllu twll pler
tyllu twll pler
Longmynd, Sir Amwythig
Longmynd, Sir Amwythig
Yr Wyddfa a Moel Eilio
Yr Wyddfa a Moel Eilio
Lliwiau rhaeadr
Lliwiau rhaeadr
Barrug ar y garreg las
Barrug ar y garreg las
llechen gyda haenen llwyd drwyddi
llechen gyda haenen llwyd drwyddi
Amonitau
Amonitau
Cylch cerrig
Cylch cerrig


Powered by Comdev Photo Gallery