Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Seren y gwanwyn

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref > CREIGIAU Rhowch lun i fewn
brigiadau arbennig 
creigiau ar yr wyneb
chwareli nodedig 
Craig yr Hesg, Chwarel Trefor
tirffurfiau nodedig 
ee llethrau sgri Eglwyseg
mwyngloddiau 
ee. mwynglawdd aur Gwynfynydd
Safleoedd Daearegol Dynodedig 
ee. SoDdGA daearegol, Saafleoedd Geoamrywiaeth o Bwysigrwyth Rhanbarthol (RIGS), Parciau Daeregol (Geoparc Ynys Mon)
Henebion 
Cromlechi, meini hirion, cylchoedd cerrig, cerrig ogam, cofgolofnau Cristnogaeth Cymru
Cofebau 
Cerrig beddi, cofebau rhyfel
Adeladau 
lluniau o ddaeareg adeiladau arbennig a chyffredin
Cylchoedd yr Orsedd 
ee. Tyddewi 2000 sydd yn ddrych o ddaeareg pentir y Sant
Cartrefi a mannau aros i Ddaearegwyr 
ee. Henry Hicks, Ty Ddewi, Gwesty'r Afr, Beddgelert, arhosfan Buckland a ddisgrifiodd nodweddion rhewlifol Eryri
creigiau - celf 
y defnydd o graig i wneud gwaith celf heddiw ac yn hanesyddol
ffosiliau 
Unrhyw ffosil
Daearegwyr 
Delweddau ohonynt
y gofod 
Unrhyw lun yn dagos neu'n ymwneud a'r ser, y planedau ayb
pridd 
unrhyw lun sydd yn dangos natur y pridd yn bennaf

Dangos 19 - 36 o 54Blaenorol    Nesa
Bwa Gwyn, YNys Cybi
Bwa Gwyn, YNys Cybi
Bwa Du, Ynys Cybi
Bwa Du, Ynys Cybi
Peggy's Cove
Peggy's Cove
Twffa, Pwllglas, Rhuthun
Twffa, Pwllglas, Rhuthun
Beth ydi hwn?
Beth ydi hwn?
Rhewi a dadmar !
Rhewi a dadmar !
Yr Wyddfa o'r Cob Porthmadog
Yr Wyddfa o'r Cob Porthmadog
Yr Wyddfa o Capel Curig
Yr Wyddfa o Capel Curig
Wyddfa o Brynsiencyn
Wyddfa o Brynsiencyn
Clymfaen
Clymfaen
Carreg Arthur
Carreg Arthur
Y Needle Rock neu'r nodwydd?
Y Needle Rock neu'r nodwydd?
Aber Afon Ystwyth
Aber Afon Ystwyth
Un o Ogofau yn y Greigddu ger Porthmadog
Un o Ogofau yn y Greigddu ger Porthmadog
Y Greigddu Porthmadog
Y Greigddu Porthmadog
Maen Crwn
Maen Crwn
Llwch Ebrill 2010 Gwlad yr Ia
Llwch Ebrill 2010 Gwlad yr Ia
Lafa
Lafa


Powered by Comdev Photo Gallery