Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Buwch hirgorn (ac olion difrod stormydd y gaeaf yn parhau)

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > LLUNIAU Rhowch lun i fewn
cardiau post 
Cardiau post y mae'r hawlfraint wedi ei ollwng

Dangos 1 - 18 o 49 Nesa
Be di hwn?
Be di hwn?
Pen Sychnant 1890-1900
Pen Sychnant 1890-1900
Twll Cwningen
Twll Cwningen
Grifft Llyffant
Grifft Llyffant
Eglwys Betws Garmon a Betws Inn 1883
Eglwys Betws Garmon a Betws Inn 1883
Nant Gwynant Medi 1934
Nant Gwynant Medi 1934
fferm Defeidiog Isaf, Trawsfynydd
fferm Defeidiog Isaf, Trawsfynydd
Llyn Dywarchen
Llyn Dywarchen
Mynyddfawr o'r Waunfawr
Mynyddfawr o'r Waunfawr
Ar lan y mor....
Ar lan y mor....
Cricieth o'r Castell 29/12/1905.
Cricieth o'r Castell 29/12/1905.
Harbwr Pwllheli
Harbwr Pwllheli
Y Bermo o Ynys y Brawd
Y Bermo o Ynys y Brawd
"Barmouth Junction" yn 1910
"Barmouth Junction" yn 1910
Tyrpeg Bermo
Tyrpeg Bermo
Dyffryn Anafon
Dyffryn Anafon
Dirgelwch Sea Fox 1
Dirgelwch Sea Fox 1
Blaenau ffestiniog ddoe a heddiw
Blaenau ffestiniog ddoe a heddiw


Powered by Comdev Photo Gallery