Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Talar Annas, Llanfair Ucha, Harlech

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Dangos 19 - 36 o 38Blaenorol    Nesa
Staff y CGN a'r SET 1979
Staff y CGN a'r SET 1979
Cofeb Edward Llwyd, Coleg yr Iesu
Cofeb Edward Llwyd, Coleg yr Iesu
Cofeb Edward Llwyd, Eglwys San Mihangel
Cofeb Edward Llwyd, Eglwys San Mihangel
Ardal Caerwys
Ardal Caerwys
Naturiaethwr a Llyfrgellydd
Naturiaethwr a Llyfrgellydd
Eisteddfod Glyn Ebwy 2010
Eisteddfod Glyn Ebwy 2010
George Miles 1934 - 2010
George Miles 1934 - 2010
Stanley Hughes
Stanley Hughes
Plant yn astudio hefo Aled Thomas
Plant yn astudio hefo Aled Thomas
Stan Hughes
Stan Hughes
Cofeb Meddygon Myddfai
Cofeb Meddygon Myddfai
Y Fedal Wyddoniaeth
Y Fedal Wyddoniaeth
Richard Morgan
Richard Morgan
Gwendolen Massey
Gwendolen Massey
Bert Parry
Bert Parry
William Searle
William Searle
Plac i gofio Goronwy Owen
Plac i gofio Goronwy Owen
Llinos Hughes
Llinos Hughes


Powered by Comdev Photo Gallery