Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Wedi'r glaw 30.5.12

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 38 Nesa
Nant y Gamar
Nant y Gamar
Iolo yn torri teisen
Iolo yn torri teisen
Dathlu hefo Iolo
Dathlu hefo Iolo
Annie Seddon a Peter Benoit yn "cenna"
Annie Seddon a Peter Benoit yn "cenna"
Kilvert
Kilvert
Llyn Mymbyr
Llyn Mymbyr
John Bratton
John Bratton
Duncan a Pigos
Duncan a Pigos
Alisa ac Erin yn astudio a chofnodi gwyfynod
Alisa ac Erin yn astudio a chofnodi gwyfynod
Archwylo'r Gywfynod
Archwylo'r Gywfynod
Bron a cyrraedd
Bron a cyrraedd
Haf Meredydd
Haf Meredydd
Joan Addyman
Joan Addyman
Bedd William Williams
Bedd William Williams
Chwilota pwll
Chwilota pwll
Debbie Evans
Debbie Evans
Edward Evans
Edward Evans
Dafydd Dafis
Dafydd Dafis


Powered by Comdev Photo Gallery