Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


ymerawdwr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Dangos 19 - 33 o 33Blaenorol
Un o Gymeriadau Llydaw, o Ferthyr
Un o Gymeriadau Llydaw, o Ferthyr
Io Io H M Stanley
Io Io H M Stanley
Naturiaethwyr ar y Creigiau Gleision
Naturiaethwyr ar y Creigiau Gleision
Gerallt Pennant
Gerallt Pennant
Twm Elias wedi ei urddo yn Eisteddfod Wrexham 2011
Twm Elias wedi ei urddo yn Eisteddfod Wrexham 2011
Les Larsen (Meteorolegydd amatur)
Les Larsen (Meteorolegydd amatur)
Dafydd Dafis
Dafydd Dafis
Peter Benoit 2010
Peter Benoit 2010
Charles Tunnicliffe
Charles Tunnicliffe
Y Parch Hugh Davies
Y Parch Hugh Davies
Meddygon Myddfai
Meddygon Myddfai
Mary Vaughan Jones
Mary Vaughan Jones
Gwendolen Massey
Gwendolen Massey
Wil Jones a Peter Hope Jones
Wil Jones a Peter Hope Jones
Maldwyn Tomos
Maldwyn Tomos


Powered by Comdev Photo Gallery