Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Tripa'r sêr neu grifft sêr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 33 Nesa
Gabriel Quéré
Gabriel Quéré
Mel Davies o flaen Nant Rhaeadr, Abergwyngregyn
Mel Davies o flaen Nant Rhaeadr, Abergwyngregyn
Tudalen o waith Maurice Pugh Jones
Tudalen o waith Maurice Pugh Jones
George Miles yn modrwyo cyw Tylluan Wen
George Miles yn modrwyo cyw Tylluan Wen
Cofeb i Maldwyn Thomos Cefn Bere Dolgellau
Cofeb i Maldwyn Thomos Cefn Bere Dolgellau
Yr hogia ar Ynys Rhum
Yr hogia ar Ynys Rhum
Peter Benoit, botanegydd o'r Bermo 1997
Peter Benoit, botanegydd o'r Bermo 1997
Wil Jones ym Morfa Harlech
Wil Jones ym Morfa Harlech
Dafydd Thomas, adarydd
Dafydd Thomas, adarydd
"Mr Elis"
"Mr Elis"
Tomos Roberts , Tyn Llan, Bodorgan
Tomos Roberts , Tyn Llan, Bodorgan
Teulu Maldwyn Thomas yn y dadorchuddio 17.8.2014
Teulu Maldwyn Thomas yn y dadorchuddio 17.8.2014
Goronwy yn dadorchuddio cofeb i Maldwyn Thomas, Dolgellau
Goronwy yn dadorchuddio cofeb i Maldwyn Thomas, Dolgellau
Dr Goronwy Wynne wedi derbyn y fedal wyddoniaeth.
Dr Goronwy Wynne wedi derbyn y fedal wyddoniaeth.
Duncan Brown yn wisg las wedi ei urddo i'r orsedd
Duncan Brown yn wisg las wedi ei urddo i'r orsedd
Morgan Parry
Morgan Parry
Bedd Carnhuanawc
Bedd Carnhuanawc
Dydd Owain Glyndwr
Dydd Owain Glyndwr


Powered by Comdev Photo Gallery