Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Bwyta llyffant

Lluniau diweddaraf


jac do macdo


Gartref > PLANHIGION Rhowch lun i fewn
Blodau 
Llun blodyn hardd
Planhigion - Bwyd a diod 
Planhigion fel bwyd neu ddiod
Planhigyn - Arferion plant 
Plant yn defnyddio neu chwarae â phlanhigion
Ffwng 
Lluniau o ffwng
Mwsog 
llun o fwsogl a chapsiwn
Rhedyn 
Lluniau o wahanol fathau o redyn
Planhigyn -Addurn 
Planhigyn - Amaeth 
Unrhyw gysylltiad ag amaeth
Coed 
Planhigion y goedwig
Planhigion - Cynefin 
Cofnodion yn ymwneud a chyfin y planhigyn
Planhigion - Adnabod 
i helpu'r defnyddiwr i wahaniaethu rhywogaethau anodd
Planhigion - Enw lle 
Planhigyn mewn enw lle
Enw planhigyn 
Llun neu capsiwn yn ymwneud ag etymoleg neu ystyr enw planhigyn
Planhigion -Gardd 
Lluniau a chapsiynau yn ymwneyd a phlanhigion mewn gerddi
Planhigion - Hanes 
Hanes planhigyn
Planhigion - Llenyddiaeth 
LLun a chapsiwn yn dangos cysylltiadau llenyddol neu lên gwerin planhigyn
Planhigion - Meddyginaeth 
Llun a chapsiwn yn dangos cysylltiad â meddygaeth ddoe a heddiw
Planhigion - Ecoleg 
Llun a chofnod yn ymwneud ag ecoleg planhigyn
Cen 
Math arbennig o blanhigion
Planhigion mynydd 
Lluniau o blanhigion y mynydd
Planhigion - celf 
Planhigion yn y celfyddydau gweledol
Planhigion - Defnydd 
Unrhyw fath o ddefnydd a wneir o blanhigyn ag eithrio'r rhai a enwyd eisoes
Planhigion - Ffenoleg (y tymhorau) 
i gofnodi pryd mae planhigion yn blodeuo neu ffrwytho ayb

Dangos 19 - 36 o 74Blaenorol    Nesa
Gwlithlys hirddail
Gwlithlys hirddail
llygaeron
llygaeron
Chwys yr haul
Chwys yr haul
Gwlith yr haul
Gwlith yr haul
peli gwellt y traeth
peli gwellt y traeth
highbush cranberry
highbush cranberry
Cnau Porth Neigwl
Cnau Porth Neigwl
Chwydd ar ddeilen rhosyn gwyllt
Chwydd ar ddeilen rhosyn gwyllt
Ysgallen
Ysgallen
Eriophorum scheuczeri spp arcticum
Eriophorum scheuczeri spp arcticum
plu'r gweunydd
plu'r gweunydd
caineirian
caineirian
pa granc?
pa granc?
Cyflwr pathogenig ar y celyn
Cyflwr pathogenig ar y celyn
teyrnas y llysiau ynteu'r mwynau?
teyrnas y llysiau ynteu'r mwynau?
rhyfeddod?
rhyfeddod?
Helyglys Hardd
Helyglys Hardd
cnau cyll
cnau cyll


Powered by Comdev Photo Gallery