Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Aderyn drycin y graig

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > PLANHIGION > Planhigion - Ecoleg Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 160 Nesa
gludlys arfor
gludlys arfor
aeron eiddew ar ol yr adar
aeron eiddew ar ol yr adar
Coed
Coed
Yucca Morfa Bercin
Yucca Morfa Bercin
masarnen cynnar y tyfu yn Niwbwrch
masarnen cynnar y tyfu yn Niwbwrch
Dyfal donc
Dyfal donc
cegid wedi ei fwyta
cegid wedi ei fwyta
Llemfrwyn Juncus acutus wrth y Ddwyryd
Llemfrwyn Juncus acutus wrth y Ddwyryd
Dim llun ar gael
Rhodos Llandecwyn
traethlin Harlech 2007
traethlin Harlech 2007
Gwelyau o'r  grugeilun llyfn Frankenia laevis, Món
Gwelyau o'r grugeilun llyfn Frankenia laevis, Món
Furcellaria lumbricalis     gwymon llynghyrog?
Furcellaria lumbricalis gwymon llynghyrog?
gwymon coch traeth Pontllyfni
gwymon coch traeth Pontllyfni
llus
llus
trilliw
trilliw
chwydd eirin
chwydd eirin
 Y Fawddach o Gaerdeon 14 Mai 1977
Y Fawddach o Gaerdeon 14 Mai 1977
Craig Llyn Llymbran
Craig Llyn Llymbran


Powered by Comdev Photo Gallery