Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


picellwr tinddu

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > PLANHIGION > Planhigion - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 85 Nesa
Lili'r Wyddfa, 25 Mai 2017
Lili'r Wyddfa, 25 Mai 2017
seren y gwanwyn
seren y gwanwyn
clustog Fair
clustog Fair
llus yn ei flodau
llus yn ei flodau
Crwynllys yr Hydref
Crwynllys yr Hydref
Mwyar Rhagfyr
Mwyar Rhagfyr
cennin pedr yn eu dail
cennin pedr yn eu dail
cynffonnau wyn bach cynnar
cynffonnau wyn bach cynnar
Hydref hwyr 2016
Hydref hwyr 2016
Cnwd o gnau Ffrengig
Cnwd o gnau Ffrengig
CYNFFONAU CYLL... cynnar?
CYNFFONAU CYLL... cynnar?
coeden bysedd y blaidd
coeden bysedd y blaidd
bio-olau naturiol
bio-olau naturiol
Llydawr bodlon!
Llydawr bodlon!
siantrelau cyntaf 2016
siantrelau cyntaf 2016
Alopecurus pratensis      cynffonwellt y maes
Alopecurus pratensis cynffonwellt y maes
draenen wen yn ei blodau'n hwyr 2016
draenen wen yn ei blodau'n hwyr 2016
Lili'r Wyddfa
Lili'r Wyddfa


Powered by Comdev Photo Gallery