Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwyfyn y rhos

Lluniau diweddaraf


Gingroen


Gartref > TYWYDD Rhowch lun i fewn
Adnabod y cymylau 
Lluniau o wahanol gymylau
mathau o dywydd 
ee. storm ar y mor, mellt ayyb
Tywydd - Amaeth 
effaith tywydd ar amaeth
Tywydd - effaith ar blant 
plant yn chwarae yn yr eira neu'n ymochel rhag glaw
Tywydd - planhigion 
ymateb planhigion i dywydd
Tywydd - anifail 
ymateb anifeiliaid i dywydd
tywydd a bwyd 
llun a chapsiwn yn dangos effaith tywydd ar fwyd (ee cnydau da o afalau)
Tywydd - celf 
tywydd yn y celfi gweledol (ee. llun storm gan Kyffin Williams)
Tywydd - crefydd 
llun yn dangos cysylltiad rhwng crefydd a thywydd
Tywydd - cynefin 
lluniau yn dangos tywydd arferol neu anarferol mewn cynefin ee. llifogydd mewn caeau.
Tywydd - ecoleg 
lluniau yn dangos effaith ecolegol tywydd
Tywydd - enw lle 
ee. "Cilhaul"
Tywydd - Ffenoleg (y tymhorau) 
lluniau yn dangs y berthynas rhwng tywydd ac ymddangosiad y tymhorau
Tywydd - digwyddiadau arbennig 
ee. trychineb Dolgarrog, llifogydd Tywyn
Tywydd - gardd 
effaith tywydd ar yr ardd
newid hisawdd 
engreifftiau o effeithiau newid hinsawdd
Tywydd - hanes 
Hen luniau o ddigwyddiadau tywydd hanesyddol
meteorolegwyr 
meteorolegwyr cyffredin ac ysgolhaig

Dangos 19 - 36 o 323Blaenorol    Nesa
Glawiad Pelcomb, Hwlffordd
Glawiad Pelcomb, Hwlffordd
Eira cyntaf
Eira cyntaf
Tarth ar y Fenai ac Ynys Mon
Tarth ar y Fenai ac Ynys Mon
Eira cyntaf
Eira cyntaf
Hydref yn Nyffryn Clwyd
Hydref yn Nyffryn Clwyd
Enfys Cwm Eigiau
Enfys Cwm Eigiau
Gwawrio Rhiwledyn
Gwawrio Rhiwledyn
Machlud haul
Machlud haul
Tymheredd Llanfaglan Mai 2016
Tymheredd Llanfaglan Mai 2016
Glaw Llanfaglan Mai 2016
Glaw Llanfaglan Mai 2016
Goleudy Trwyn Du Penmon
Goleudy Trwyn Du Penmon
Penmon
Penmon
Yr Wyddfa 31 mawrth 2016
Yr Wyddfa 31 mawrth 2016
Glaw Llangian 2015
Glaw Llangian 2015
Glaw Llanfaglan 2015
Glaw Llanfaglan 2015
Rhan o bedol yr Wyddfa
Rhan o bedol yr Wyddfa
Pedol yr Wyddfa
Pedol yr Wyddfa
Yr Wyddfa
Yr Wyddfa


Powered by Comdev Photo Gallery