Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwiber ddu

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > PLANHIGION > Planhigion - Cynefin Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 105 Nesa
Carn yr ebol
Carn yr ebol
yukka ac eiddew
yukka ac eiddew
gold yr yd, Llydaw
gold yr yd, Llydaw
Phalaris, Croesor
Phalaris, Croesor
Hocyswydden Llangwyfan
Hocyswydden Llangwyfan
Tri llyn
Tri llyn
Dim llun ar gael
Traeth aber yr afon Ffraw ger Aberffraw (llun cymharu)
Cors Briere, Vendee, Ffrainc
Cors Briere, Vendee, Ffrainc
Tywyn Aberffraw Mehefin 1985
Tywyn Aberffraw Mehefin 1985
Equisetum fluviatile
Equisetum fluviatile
Blodau llachar: Dinbych y Pysgod
Blodau llachar: Dinbych y Pysgod
Melyn y Gors
Melyn y Gors
llysiau milwr coch
llysiau milwr coch
cotoneaster Nant Peris
cotoneaster Nant Peris
blodyn criafol
blodyn criafol
celfi mawn John Jones
celfi mawn John Jones
Cynefin yng ngodre Mynydd Teide
Cynefin yng ngodre Mynydd Teide
coeden griafol a haul yr hydref
coeden griafol a haul yr hydref


Powered by Comdev Photo Gallery