Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Torth felen

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref > PLANHIGION > Enw planhigyn Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 37 Nesa
Beth Yw hwn?
Beth Yw hwn?
pinc, penigan a stori dda...
pinc, penigan a stori dda...
Ai y mariwana yw hwn?
Ai y mariwana yw hwn?
coeden cadach boced
coeden cadach boced
Gludlys Arfor
Gludlys Arfor
Suran y coed
Suran y coed
Blodyn y gwynt (ond gweler y nodyn ychwanegol)
Blodyn y gwynt (ond gweler y nodyn ychwanegol)
Seren y gwanwyn
Seren y gwanwyn
Rhai o dregeirianau yn Treborth Bangor
Rhai o dregeirianau yn Treborth Bangor
Garlleg yr Arth
Garlleg yr Arth
teim
teim
cribau Sant Ffraed
cribau Sant Ffraed
afal
afal "strippy"
afal
afal "strippy"
marchalan
marchalan
gwrnerth
gwrnerth
triaglog
triaglog
briweg y cerrig
briweg y cerrig


Powered by Comdev Photo Gallery