Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Barcud coch

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref > PLANHIGION > Planhigion - Hanes Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 58 Nesa
Plannu moresg, Niwbwrch
Plannu moresg, Niwbwrch
rhuddygl poeth Armoracia rusticana, Niwbwrch
rhuddygl poeth Armoracia rusticana, Niwbwrch
heddwas yn gwisgo meillion
heddwas yn gwisgo meillion
pupurlys llwydeg Lepidium draba hoary cress; Pen y Gogarth
pupurlys llwydeg Lepidium draba hoary cress; Pen y Gogarth
Olion coedwig hynafol
Olion coedwig hynafol
Hopys ger Aberdaron
Hopys ger Aberdaron
Derwen Pontfadog, Y Waun
Derwen Pontfadog, Y Waun
ywen ym mynwent Mallwyd
ywen ym mynwent Mallwyd
Bedd Gutyn Ebrill, Chubut
Bedd Gutyn Ebrill, Chubut
Palmwydd ar y Gogarth Fawr, Llandudno
Palmwydd ar y Gogarth Fawr, Llandudno
Cynara sp
Cynara sp
Pitch Pein
Pitch Pein
Hydrangea [pa rywogaeth tybed?]
Hydrangea [pa rywogaeth tybed?]
Anemone hupehensis (Blodau gwynt Japan)
Anemone hupehensis (Blodau gwynt Japan)
castan bêr Cwm Du
castan bêr Cwm Du
Poplysen ddu, Dyffryn Anafon
Poplysen ddu, Dyffryn Anafon
BLODYN LLO BACH
BLODYN LLO BACH
Y Ffenigl Enfawr
Y Ffenigl Enfawr


Powered by Comdev Photo Gallery