Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Llifogydd yn Llanduno ym 1993

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > PLANHIGION > Planhigion - Meddyginaeth Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 17 o 17
y cala trist!
y cala trist!
grifft sêr ar bolyn
grifft sêr ar bolyn
dail y beiblau
dail y beiblau
iorwg daear
iorwg daear
Dail tafol (Rumex obtusifolius)
Dail tafol (Rumex obtusifolius)
y camri
y camri
asiffeta
asiffeta
Cannabis
Cannabis
malltod
malltod
paladr y wal
paladr y wal
effros
effros
cribau sanffraed
cribau sanffraed
llwyd y cw^n
llwyd y cw^n
wermod wen
wermod wen
melengu wyllt ddisawr
melengu wyllt ddisawr
elinog
elinog
wermod wen
wermod wen


Powered by Comdev Photo Gallery