Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


..... a phwy wyt ti?

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > CREIGIAU > brigiadau arbennig Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 30 Nesa
craig Cyn-Cambriaidd Greenly
craig Cyn-Cambriaidd Greenly
Plygiad mewn craig
Plygiad mewn craig
Jasper Llanddwyn
Jasper Llanddwyn
Ffurfiadau craig yn Meteora, Groeg
Ffurfiadau craig yn Meteora, Groeg
mawn Porth Neigwl
mawn Porth Neigwl
Colofnau basalt, Gwlad yr Ia
Colofnau basalt, Gwlad yr Ia
Slabiau craig, Cwn Cnllwyd
Slabiau craig, Cwn Cnllwyd
Rhiwlech, Bwlch y Groes
Rhiwlech, Bwlch y Groes
ffin plat tectonig, Gwlad yr Ia
ffin plat tectonig, Gwlad yr Ia
Cullins
Cullins
Mynyddoedd y Cullins ar Sky 2014
Mynyddoedd y Cullins ar Sky 2014
Craig ger afon, Fort William
Craig ger afon, Fort William
Crisialau (?) Porth Cwyfan
Crisialau (?) Porth Cwyfan
Crisialau aur y ffyliaid ar grychnodau traeth
Crisialau aur y ffyliaid ar grychnodau traeth
Talpiau gypsym a  alabaster
Talpiau gypsym a alabaster
Sarn y Cawr
Sarn y Cawr
Rhychiadau ar garreg follt
Rhychiadau ar garreg follt
carreg cachu iâr
carreg cachu iâr


Powered by Comdev Photo Gallery