Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Neidr yn bwyta Goanna (NOW . . . THAT’S A MEAL meddai Grant)

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD > Adnabod y cymylau Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 64 Nesa
Cumulus lenticularis
Cumulus lenticularis
Pa fath o gwmwl?
Pa fath o gwmwl?
Cymylau cochion
Cymylau cochion
Cwm eigiau
Cwm eigiau
Cwmwl neu Cwlwm
Cwmwl neu Cwlwm
Cwmwl Lenticular
Cwmwl Lenticular
Cwmwl Lenticular
Cwmwl Lenticular
Cymylau Rhuthun
Cymylau Rhuthun
Cymylau digri
Cymylau digri
cymylau trawiadol
cymylau trawiadol
Cymylau uwchben Eryri
Cymylau uwchben Eryri
Cymylau Pen y Gadair
Cymylau Pen y Gadair
cymylau Kelvin-Helmholtz
cymylau Kelvin-Helmholtz
Cymylau digri
Cymylau digri
Cymylau Macrell
Cymylau Macrell
Cwmwl Anghyffredin
Cwmwl Anghyffredin
Coedwig ar dan.......................................
Coedwig ar dan.......................................
cymylau 16 Medi 2011 am 9:30 yb
cymylau 16 Medi 2011 am 9:30 yb


Powered by Comdev Photo Gallery