Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ewyn tew

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD > Tywydd - ecoleg Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 7 o 7
byncar Morfa Bychan, Porthmadog
byncar Morfa Bychan, Porthmadog
Tymheredd pridd Llys Awel, Waunfawr 1995-2012
Tymheredd pridd Llys Awel, Waunfawr 1995-2012
graff o dymheredd crynhoadol pridd Llys Awel, Waunfawr
graff o dymheredd crynhoadol pridd Llys Awel, Waunfawr
Cymharu uchder melinau gwynt
Cymharu uchder melinau gwynt
Palmwydd yn tyfu'n wyllt
Palmwydd yn tyfu'n wyllt
drudwyod ar balmwydd
drudwyod ar balmwydd
palmwydd gwyllt ar yr Ddwyfor ger Llanystumdwy
palmwydd gwyllt ar yr Ddwyfor ger Llanystumdwy


Powered by Comdev Photo Gallery