Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Nevin Beach 30 years ago

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD > Tywydd - hanes Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 19 Nesa
Dim llun ar gael
Newid Hinsawdd à la 1912
Corwynt 19.5.2014
Corwynt 19.5.2014
Siart tywydd 27 Hydref 1913
Siart tywydd 27 Hydref 1913
Glaw yn 27 Hydref 1913
Glaw yn 27 Hydref 1913
Corwynt 1913
Corwynt 1913
Glaw Ebrill 1992 i Ebrill 2012
Glaw Ebrill 1992 i Ebrill 2012
Y Glaw Mawr
Y Glaw Mawr
Y Glaw Mawr
Y Glaw Mawr
Glaw Mawr 1987
Glaw Mawr 1987
Glaw 1906 Ynys Enlli cymharu unedau a Cymru & Lloegr
Glaw 1906 Ynys Enlli cymharu unedau a Cymru & Lloegr
Glaw 1906 Ynys Enlli
Glaw 1906 Ynys Enlli
Plac Harold Lowe
Plac Harold Lowe
Pawb a'i farn!
Pawb a'i farn!
Llyn Cwm Glas 12 Mai 1951
Llyn Cwm Glas 12 Mai 1951
Rhew, Llyn Cwm Glas 12 Mai 1951
Rhew, Llyn Cwm Glas 12 Mai 1951
Crib Goch 12 Mai 1951
Crib Goch 12 Mai 1951
Erthygl o'r Daily Express Ebrill 1947
Erthygl o'r Daily Express Ebrill 1947
gaeaf 1963 ar y Bannau
gaeaf 1963 ar y Bannau


Powered by Comdev Photo Gallery