Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Tylluan wen

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref > ANIFAIL > Anifail - cynefin Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 74 Nesa
nyth siglen lwyd
nyth siglen lwyd
Neidr wair
Neidr wair
Morgrug a'u cynrhon
Morgrug a'u cynrhon
pry cop yn sinc
pry cop yn sinc
Gwalch y Pysgod, Mecsico
Gwalch y Pysgod, Mecsico
eirlys
eirlys
Cwtiar ar Lyn Bled, Slovenia
Cwtiar ar Lyn Bled, Slovenia
dyfrgi traeth Cricieth
dyfrgi traeth Cricieth
hysbysfwrdd
hysbysfwrdd
Morwennol y Gogledd, Ynysoedd y Moelrhoniaid
Morwennol y Gogledd, Ynysoedd y Moelrhoniaid
Ciconiaid Colmar, rhanbarth Alsace
Ciconiaid Colmar, rhanbarth Alsace
Nyth  Siglen Fraith o dan bonnet tractor
Nyth Siglen Fraith o dan bonnet tractor
hwyatbig Tidbinbilla, Awstralia
hwyatbig Tidbinbilla, Awstralia
Ardea pacifica      crëyr y Môr Tawel
Ardea pacifica crëyr y Môr Tawel
Pentre brain, Trefnant
Pentre brain, Trefnant
elyrch y gogledd a'u teulu
elyrch y gogledd a'u teulu
gwas neidr mudol, Llyn Coron
gwas neidr mudol, Llyn Coron
loricît amryliw
loricît amryliw


Powered by Comdev Photo Gallery