Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


mursen dinlas gyffredin

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 110 Nesa
Eira Rhuthun
Eira Rhuthun
Olion llif Glynllifon
Olion llif Glynllifon
Cawod o genllysg ac eira
Cawod o genllysg ac eira
Eira yng Nghilgwyn
Eira yng Nghilgwyn
enfys ddwbl
enfys ddwbl
Clwb rygbi dan ddwr
Clwb rygbi dan ddwr
Gwynt a mor
Gwynt a mor
Eira 1978 ar y ffordd i Garmel
Eira 1978 ar y ffordd i Garmel
Bore braf
Bore braf
Blanced o gwmwl yn y pyreneau
Blanced o gwmwl yn y pyreneau
Rhew ar ffenes y car - diwedd Ebrill
Rhew ar ffenes y car - diwedd Ebrill
SPIGYN RHEW (pibonwy Bally-Dorsey)
SPIGYN RHEW (pibonwy Bally-Dorsey)
Ac fe ddaeth cawod o law trwm
Ac fe ddaeth cawod o law trwm
Bore Sadwrn diflas
Bore Sadwrn diflas
Niwl
Niwl
Aurora Trawsealis II
Aurora Trawsealis II
Aurora Trawsealis
Aurora Trawsealis
Coed wedi cael dymchwel
Coed wedi cael dymchwel


Powered by Comdev Photo Gallery