Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


hadau'r masarn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Dangos 19 - 36 o 110Blaenorol    Nesa
Gwawrio 31.1.2014
Gwawrio 31.1.2014
Nadolig Llawen
Nadolig Llawen
Y wawr yn Aberdaron
Y wawr yn Aberdaron
Enfys "Brocken Spectre"
Enfys "Brocken Spectre"
Enfys gydar'r nos 14.5.13
Enfys gydar'r nos 14.5.13
Enfys gyda'r nos 14.5.13
Enfys gyda'r nos 14.5.13
Moel Eilio
Moel Eilio
Pibonwy
Pibonwy
eira mân ar ffurf peledi
eira mân ar ffurf peledi
Eira Ionawr 18 2013
Eira Ionawr 18 2013
Eira Ionawr18.1.2013
Eira Ionawr18.1.2013
Eira Llangamarch
Eira Llangamarch
Eira Llangamarch
Eira Llangamarch
Pam rydym yn cwyno ei bod hi'n oer yma?
Pam rydym yn cwyno ei bod hi'n oer yma?
Barrug
Barrug
Moel Hebog dan gwmwl bychan
Moel Hebog dan gwmwl bychan
Gorlifiant Afon Dwyfor yn Dolbenmaen 27.11.12
Gorlifiant Afon Dwyfor yn Dolbenmaen 27.11.12
Cwmwl undulatus asperatus
Cwmwl undulatus asperatus


Powered by Comdev Photo Gallery