Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Trilliw Bach

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref > CREIGIAU > y gofod Rhowch lun i fewn

Dangos 1 - 18 o 56 Nesa
Haul Ophelia
Haul Ophelia
Aurora borealis
Aurora borealis
Diffyg ar yr haul
Diffyg ar yr haul
lleuad llawn
lleuad llawn
lleuad
lleuad
Lleuad
Lleuad
Llewyrch yr Arth
Llewyrch yr Arth
Llewyrch yr Arth
Llewyrch yr Arth
lleoliad planed Iau
lleoliad planed Iau
Praesepe Uwchben y Groes
Praesepe Uwchben y Groes
Lleuad llawn
Lleuad llawn
Mawrth, Gwener a Iau ar ddydd Mercher!
Mawrth, Gwener a Iau ar ddydd Mercher!
Y Llwybr Llaethog
Y Llwybr Llaethog
Cytser y dwyrain
Cytser y dwyrain
Lleuad coch Medi 2015
Lleuad coch Medi 2015
Lleuad coch Medi 2015
Lleuad coch Medi 2015
Pleiades a Goleuadau'r Gogledd
Pleiades a Goleuadau'r Gogledd
Llyn a'r Llwybr Llaethog
Llyn a'r Llwybr Llaethog


Powered by Comdev Photo Gallery